Städdag med container 28 mars kl 10, öppettider i grovsoprummet med start 30/3

 

Städdag

Lördagen den 28 mars är det dags för en av vårens städdagar. Vi samlas från kl 10 utanför miljöstugan intill tvättstugan.

Tanken med denna städdag är att så många som möjligt kan vara med för att hjälpa till att få iordning i våra gemensamma utrymmen i första hand. Det är främst i källare och grovsoprum som det har blivit stora berg av skräp av diverse slag. En del av de förråd i källare som är olåsta och omarkerade kommer att tömmas. När detta arbete är klart ska vi kunna fördela förråd till de som idag saknar ett i största möjliga mån. Det finns även möjlighet att själv röja i sitt källarförråd, du kanske har något hemma i lägenheten som du behöver bli av med eller aldrig fick sålt på loppisen.

 • Container kommer att finnas på plats.
 • Vi kommer att fördela arbetsuppgifterna när vi samlas.
 • Har du en pirra eller liknande ta gärna med, oömma kläder och arbetshandskar är att föredra.
 • Kl 13.00 blir det en paus med korv, kaffe och kaka.
 • Kl 16.00 låser vi containern och hoppas vara färdiga!

Styrelsen kommer att återkomma med ytterligare en städdag senare under våren, då är det vår utomhusmiljö och trädgårdsarbete som står i fokus!

Grovsopor

När vi efter denna helg fått fint i våra källare, andra utrymmen och du blivit av med det du önskat slänga/rensa har styrelsen beslutat att införa öppettider i grovsoprummet.  Som styrelsen tidigare informerat om, du har säkert också själv sett att det har varit överfyllt och missköts. Obehöriga som tar sig in och det har lämnats sopor, byggavfall som inte hör hemma i vårt grovsoprum. Vi har haft frivilliga som gjort stora insatser för att få lite bättre ordning och tyvärr har vi betalat extra avgifter till entreprenör vid flera tillfällen. Detta är ohållbart på alla vis, ekonomiskt för föreningen och inte minst ur miljösynpunkt.  

Alla extra kostnader som beror på att boende inte sorterar sopor/byggavfall enligt anvisningar och misskötsel debiteras föreningen för. Det kan även bli frågan om en avgift/böter som tas ut direkt av boende.

 

Vi kommer att genomföra öppettider som ett försök under några månader. För att få detta att fungera behöver vi ha boende som kan hjälpa till med bemanningen. Om vi lyckas få ihop ett gäng så handlar det kanske om att hjälpa till ett par gånger om året. Hör gärna av dig till styrelsens e-post eller prata med någon av oss under städdagen om du kan ställa upp eller har bra idéer!

 • Från och med måndagen den 30 mars kommer grovsoprummet ha öppettider!
 • Öppet helgfria onsdagar kl 18-20 och sista söndagen varje månad kl 16-17, vid större helger så som  påsk eller jul är det stängt.
 • Det kommer att vara bemannat i största möjliga mån.
 • Det här får du slänga i grovsoporna. Mindre elavfall och småbatterier. Pappkartonger (isärtagna), glas, plast- och plåtburkar och annat mindre metallavfall, trasiga leksaker, mattor och annat brännbart. Allt skall läggas i de utställda behållare som finns på plats.
 • Vitvaror, bildäck, bilbatterier och andra bilvårdsrester, giftiga, hälsovådliga produkter, möbler och byggavfall får inte slängas i grovsoporna!
 • Vår närmsta återvinningscentral finns i Skuru, se www.nacka.se för öppettider.
 • På Nacka kommuns hemsida finns även en sorteringsguide.
 • I vårt närområde (Lidls parkering bland annat) finns även en miljöstation där du kan lämna, papper, glas, plast o dyl

Till sist, för allas trevnad!

Ta hand om dina byggsopor direkt, lämna inget i trappuppgångar eller utanför fastigheten.  Våra portar, källarutrymmen/gångar skall hållas tomma! Det är brandfarligt att material samlas utan uppsikt och utryckningspersonal skall kunna ta sig fram obehindrat.

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen

Brf Edölandet

 

E-post: info@brfedolandet.se

 

Miljöstugor/grovsoprum och tvättstugan

Tyvärr har vi sedan en lång tid tillbaka stora problem i våra gemensamma utrymmen. De regler som finns avseende sortering av sopor och bl a att hålla snyggt efter sig i tvättstugan efterföljs inte. Det har även uppmärksammats av boenden vid flera tillfällen att personer som inte bor i föreningen slänger diverse skräp i våra miljöstugor samt att tvättstugan används av utomstående. Det förekommer även att boende tar med sig avfall eller grovsopor från sitt sommarboende eller liknande och slänger här.

Alla boende måste efterfölja de regler som finns och det är inte under några som helst omständigheter tillåtet att låna ut sin bricka till personer som inte bor inom brf Edölandet! När några fåtal inte följer det som gäller drabbas vi alla tyvärr. En del boende känner sig inte trygga när de lämnar sina sopor eller tvättar. Det har även förekommit skadegörelse, hela låsanordningen till tvättstugan och sopnedkast ”försvann”, dörrar bryts upp och allmän oaktsamhet förekommer både i tvättstugan och i miljöstugorna.

Allt detta medför stora kostnader för föreningen och det drabbar oss alla. Vi har fått betala för extra tömningar, sortering och städning av grovsoporna flertalet tillfällen under 2014 och nu är det dags igen. Det är pengar som vi kan använda till betydligt bättre och trevligare saker i vårt område.

Styrelsen har därför beslutat att införa öppettider i vårt grovsoprum. Tvättstugan behöver en hel del förbättringar bl a nya dörrar, skyltar om regler och en ordentlig storstädning. Mer information om dessa förändringar/förbättringar kommer att ske löpande.

Sammanfattningsvis, lär dig reglerna och gör gärna även omgivningen uppmärksam på vad som gäller. När du ser något som inte fungerar, gör alltid en felanmälan till vår fastighersservice, Jensen, telefon: 08-560 502 19 (vardagar kl 07:00 –10:00, 14:00 -16:00). Vi inom brf Edölandet vill att alla skall trivas!

Se reglar under +information/om boendet

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 

 

Taken på brf Edölandets fastigheter

Föreningen har anlitat en konsultfirma för att ta fram underlag på de takrenoveringar som våra fastigheter är i behov av. Utifrån det underlag som arbetats fram har styrelsen skickat ut takofferter till företag. Några har varit intresserade och vi väntar svar senast den 20 februari på vår offertförfrågan. Styrelsen kommer tillsammans med konsultfirman gå igenom offerterna och där efter ta beslut vilken firma vi skall anlita. Vi kommer även att se över skarvarna på våra hus i samband med dessa renoveringar.

I dagsläget är det svårt att säga när vi kan påbörja dessa arbeten. Vi hoppas att offertförfarandet leder oss till rätt entreprenör och att vi får den absolut bästa lösningen för våra hus!

Styrelsen brf Edölandet

Motioner, valberedningen och årsstämma 2015

Hej alla!

Vi kommer under kvällen och morgondagen (22-23 januari) dela ut information om vad som gäller inför Brf Edölandets kommande föreningsstämma.

Samma information finner du även under fliken information – om styrelsen.

Hälsningar Styrelsen

Julhälsningar…

 

God Jul

&

Gott Nytt År !

Önskar

Styrelsen, Brf Edölandet

 

 

Tänk på att packa ihop

kartonger och

presentpapper innan

Ni slänger det i grovsoprummet,

så allas papper får plats.

 

Tänk på att vara försiktig

med levande ljus.

 

Tvättstugan!

Tyvärr har så hela dosan för öppning av dörren till tvättstugan tagits bort/stulits! 

Det innebär att ingen kommer in i tvättstugan för närvarande. Vi försöker att lösa problemet så snart det är möjligt.

Hälsningar

Styrelsen

Adventstider!

I advents- och juletid omger vi oss ofta med levande ljus. Tyvärr kan ljusen orsaka bränder om vi inte är försiktiga och uppmärksamma.

Alla hushåll bör ha en eller flera brandvarnare hemma som varnar om det börjar brinna. Testa att batteriet fungerar och att brandvarnaren reagerar på rök genom att till exempel blåsa ut ett ljus under den.

Tänk på det här

Levande ljus i adventsljusstakar är mysigt och trevligt, men det finns några saker du bör tänka på:

 • Använd ljusstakar av obrännbart material, till exempel keramik eller plåt. Undvik ljusstakar i trä.
 • Ställ ljusstakarna på ett stadigt underlag och inte i närheten av till exempel gardiner.
 • Lämna aldrig ljusen obevakade – släck ljusen när du lämnar rummet.
 • Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus.
 • Ha inte saker som lätt börjar brinna i närheten av ljusen, som till exempel papper och tidningar.
 • Byt ut den gamla mossan i ljusstakarna mot till exempel vackra stenar eller snäckor.
 • Tänk på att många värmeljus tillsammans i en skål eller på ett fat kan överhettas och börja brinna med stora flammor som följd.

De flesta bränder i juletider orsakas av att folk glömt att släcka ljusen. Ett tips! Sätt upp en lapp på ytterdörren som påminner dig om att släcka ljusen innan du lämnar bostaden.

Trevlig första advent!

Styrelsen

 

Källarförråd, boendes namn på dörren och tavlan i porten

Styrelsen är just nu mitt uppe i arbetet med att matcha lägenheter med källarförråd. Vi hoppas inom de snaraste komma fram till hur många lediga förråd som finns. I samband med detta arbete har vi sett att lägenhetsinnehavare, namn i port och kontraktslistor inte helt stämmer överens. Därför behöver vi er hjälp!

Boendes namn på dörren och tavlorna i porten.

Detta skall hanteras av Restate och Jensen tillsammans men vi har fått vetskap om att det inte alltid fungerat.  Därför behöver vi hjälpas åt med detta så att det blir rätt. 

 • Vänligen kontrollera att era namn finns på tavlan i porten.     
 • Det är den som innehar kontraktet vars namn ska stå på tavlan. Om det inte stämmer e-posta info@brfedolandet.se så sammanställer styrelsen en lista och skickar vidare till Restate.
 • Om ni vill ha något annat namn på dörren/i porten (ifall ni har en sambo t ex) måste detta alltid särskilt meddelas.

Vi vill också påminna om att det behövs tillåtelse att hyra ut sin lägenhet i andra hand (gäller både dig som äger din lägenhet eller hyr den). Kontakta alltid styrelsen!

Gränsdragningen mellan att ha inneboende och att hyra ut i andra hand kan vara svår att göra. Kommer din kompis att använda lägenheten ”självständigt” så är det fråga om andrahandsuthyrning även då krävs tillstånd.

Se under fliken Regler/Trivselregler.

Allt för denna gång!

Styrelsen