Sommarhälsning från styrelsen

Semestertider

Sommaren är här och det är flera av oss som reser bort, som vanligt  ber vi er alla att ha ögon och öron öppna för eventuella oönskade besök.

Var noga med att stänga källardörrar och snälla ni även våra Parkeringsgrindar, för att hindra tjuven. Det är därför vi har in stängslat!

Trädgårdsskötsel

Vi har avtal på gräsklippning samt ogräsrensning. Har du egen plantering finns det redskap som går bra att låna, kontakta styrelsen om du behöver låna något.

Grill-/uteplatser

Njut gärna i vår fina trädgård, använd sittplatser och gräsmatta för rekreation och umgänge. Samtliga stolar, bänkar & bord är till för alla – oavsett vilket hus du bor i.
Vi är en förening och äger allt gemensamt! Självklart är vi aktsamma och lämnar tillbaka lånade stolar och bord samt lämnar platsen snygg och fin, precis som innan. Har du egen grill så grillar du inte intill fasaden, det osar in till dina grannar.

Övrigt gäller att visa hänsyn och tänka på att alla inte har semester, det finns dem som behöver sova på natten.

Kort om underhåll

Styrelsen har som vi informerat  tidigare beställt slipning av port golv, våren 2022  beställdes 10 portar i en första etapp. Det har inte löpt på tillfredställande med entreprenören, denne avslutade själv sitt uppdrag efter 1 års entreprenad. Styrelsen beställde genom AFF en ytterligare provport med annan entreprenör för att se om denne kunde utföra slipning utifrån vårt önskemål om förväntat resultat, vi kom fram till att  resultat kontra kostnader inte är vad vi är ute efter. Nu tar vi ett omtag och ser om en hel matta kan vara att föredra, vi gör vårt bästa för att portarna skall göra ett gott intryck samt vara hållbara.

Soprummet/Miljöstugan kommer byggas om i höst, trevligare och tryggare samt att du får möjlighet att sortera på egen tid. Nytt är att matavfall även skall ingå för sortering i eget kärl.

-Genom Boo energi samarbetspartner – 10 st laddplatser på parkering hösten 2023.

-Glasbetong i portar byts ut mot glasade aluminiumpartier, bygglovsförfarande pågår.

För att se mer information om underhåll, gå gärna in på vår hemsida  (Brf Edölandet/underhåll)

Styrelsearbete

Flera ledamöter har semester under juli och fram till början av augusti, e-post besvaras under hela sommaren men svarstiden kan dock vara något längre.

Årsmötet

Årsmötet gick av stapeln torsdagen den 28 juni, 15 deltagare inkl. styrelsen, bra frågor kom upp vilket  styrelsen är tacksamma för. Vi vill höra från er!

Valberedningen består nu av  Kicki Johansson som fortsatt håller ihop valberedning i ytterligare 1 år, ny invald 1 år Angelica Örbom.

Stort Tack till er som deltog på mötet

Trevlig sommar önskar styrelsen!                                                                             

(Gunilla, Birgitta, Linda, Håkan, Janne, Mats, Pia, Avey)