Sommarbrev från styrelsen

Nu tar Styrelsen sommarledigt under vecka 28-31, det innebär att det kan ta lite längre tid att få svar via e-post eller på brev som stoppats i vår brevlåda och vi kommer inte finnas lika tillgängliga.

Det har vart en bra vinter / vår och styrelsen har haft ordinarie möten första tisdagen i var månad, arbetet har löpt på väl och vi är en bra samarbetande grupp.

Styrelsen fortsätter från 13 augusti att mötas första tisdagen i månaden med avvikelse för ledighet då flyttas mötet till nästkommande tisdag, ni är välkomna att besöka oss för frågor första 15 minuterna. Mötet startar kl 18:00 och  i källarlokalen under 8A.

Här nedan kommer information samt påminnelse om hänsyn.

Moped och cykelförvaring

Vi har tagit fram en lösning för moped och cykelförvaring, det är först och främst för dem som nyttjar cykel eller moped som färdmedel. Förvaring för längre tid t.ex. vintertid finns i källare, kontakta styrelsen om ni önskar förvara cyklar i källare.

Sophantering

Det har vart ett stort intresse att sopsortera, trycket ökar och kärlen blir fulla fort. Vi ser framemot att under höst/vinter se över och utveckla sopsorteringen och tillgängligheten.

Kommande planerat arbete

Ni kommer inom kort få ett informationsbrev från Enex gällande justering av värmesystemet, det kvarstår en etapp efter installation av bergvärme.

Samtliga stamventiler i huskroppar byts ut och hemma hos er kommer radiatorventiler och termostater gås igenom för att säkerställa att värmen fördelas till vardera lägenheten. Den här vintern var det några som hade det kyligare, viktigt att ni inte flyttar element och byter ventiler själva utan att rådgöra med Styrelsen först.

Trapphus i länga 24 A och B

Entrédörrar ut mot parkering har nu i dagarna  skruvats igen, dessa dörrar är för de i behov av tillgänglighetslösning pga av handikapp. Det behovet finns inte idag inom adressen, däremot har dörrarna stått öppna dygnet runt vilket orsakar en otrygghet.
Det bor barnfamiljer som inte vill att barnen ska springa direkt ut till parkeringen samt att det bankar och slår i huset när dörrar smälls igen av era passager.

Det skapas en oro för boende då portarna står öppna dygnet runt med risk för skadegörelse såsom brand och oönskade besök nattetid.

Om man av någon anledning, t.ex. vill släppa in/ut katten, invänta pizza bud eller vid lastning, ställs porten upp skall man se till att den stängs efteråt och den kan stå uppställd en kortare tid och under uppsikt.

Styrelsen projekterar portrenovering i framtida planerat underhåll och tittar redan nu på lösningar med glaspartier, ytskikt och nytt låssystem, vilket kommer gälla för era entrédörrar i  huslänga 24 A och B och även möjligt i andra portar öppna upp för entrédörr mot gräsytor. Planerat om ca 2-3 år

Garaget      

Brf Edölandet har fått erbjudande om att ingå i Nacka kommun ”Wallstreet”, vilket innebär att vi får hit en känd muralmålare som skall måla fasaden på vårt garage.  Mer info kommer läggas ut här inom kort och på Nacka kommun hemsida.

Utemiljö
Som boende i en bostadsrättförening har man ett ansvar för föreningens alla tillgångar och dit hör även utemiljön som gräsmattor, träd, planteringar, gångvägar, lekplatser, parkeringsplatser, grillplatser, utemöbler och papperskorgar. Dessa tillgångar skall förvaltas och underhållas och ansvaret för detta ligger hos alla boende. En trevlig utemiljö gagnar alla i föreningen och det är också ett bra skyltfönster mot omvärlden. Förutom att ta egna initiativ ifråga om renhållning bör man delta i de städdagar som styrelsen anordnar vår och höst. Ju fler som ställer upp ju mindre arbete blir det för var och en och desto fortare blir man färdig.

De blomkrukor som står  utanför portarna har ingen skötsel, utan det är ni som bor i porten som får hjälpas åt att vattna och sköta om dessa.

Styrelsen har via AFF nollställt grönytor, många var oroliga då buskagen klipptes ner och det blev tomt och kalt. Idag ser vi en sprudlande återväxt och våra rabattera är mer välvårdade än tidigare.  Arbete pågår med att ersätta några buskar/träd som dött och vi kommer även beskära kanter mot asfalt för ett mer välvårdat intryck.

Det har även skett underhåll av alla bänkar och bord inom området, där fortgår arbete med översyn för förbättringar med tillkommande bänkar eller bordsytor inom området.

En påminnelse om att visa hänsyn till dina grannar

Tänk på att du bor i ett flerfamiljshus, störande ljud bör generellt undvikas vardagar mellan kl 22.00 – 06.00, helger kan det vara ok med en stopptid vid midnatt 00:00.
Borrning i väggar får ej förekomma efter kl 20.00 och bör på helger påbörjas efter kl 10.00. Vid högtider/helgdagar bör man inte borra eller snickra, bättre respektera varandra.

Det är sommar och det är alltid trevligt med en fest, sång och grillning, säg gärna till dina grannar i förväg om ni skall ha en större fest.
En förvarnad granne har mer förståelse. Dock har de flesta av oss en större tolerans under sommaren, vi blir lite gladare och vill sitta ute längre på balkongen och njuta av sommarkvällen.

Om någon har invändningar, försök att komma överens om en lämplig tidpunkt för då ljudnivån ska sänkas eller kanske räcker det med att sänka samtalstonen.
Att ha en fest i 2-3 dagar kan vara påfrestande för dina grannar, hänvisar till att hyra en lokal för större och längre firanden.

Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för alla som tillhör ditt hushåll- även för besökare till lägenheten.

Tänk även på att vissa ljud sprider sig extra långt i våra betongväggar.
Att spela musik är jättetrevligt, men grannen som bara får njuta av bastonerna uppskattar det troligtvis inte lika mycket.
Tänk även på ljudnivån vid öppna fönster och uteplatsdörrar.

Grillning

Grillning ska ske på ett sätt som gör att grannar inte störs. Grillning med kol är endast tillåten på anvisad grillplats ute på gården.
Vid all grillning ska brandsläckningsutrustning finnas tillgänglig, eventuella skador som uppstår i samband med grillning ansvarar lägenhetsinnehavaren för.
Förvaring av gasol ska ske enligt rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Grill får ej placeras eller förvaras invid fastigheternas väggar.

Våra husdjur

Rastning av hundar och katter ska ske utanför bostadsrättsföreningens område. Hundar ska hållas kopplade. Kattägare ansvarar för att övriga boende inte får olägenheter av lösgående katter.

Stämman

Styrelsen Tackar för uppslutningen på stämman och för bra frågor som kom upp, vi återkopplar om tvättstuga, portar, fasade m.m. här på hemsidan när vi har kommit vidare i arbetet.

Önskar er alla en riktigt fin sommar
Hälsningar
Styrelsen