Öppettider grovsoprummet!

Grovsoprummet har öppet på onsdagar kl 18-20 samt sista söndagen varje månad kl 16-17.

I största möjliga mån kommer det att vara bemannat av någon boende i området. Vill du ställa upp, kontakta styrelsen!

Städdag och inventering av källarförråd

Hej!

 

Först och främst vill vi i styrelsen tacka alla som hjälpte till med städningen av våra källarförråd!

 

Nu kan vi alla känna oss lite mer bekväma och trygga när vi ska till våra förråd. Dessutom ger de oss möjligheten att se till att hålla fint och fritt från sopberg framöver. Ett stort tack!!

 

Till dig som ännu inte satt upp en lapp på ditt förråd, gör det snarast.

 • Skriv ditt namn, port/lägenhetsnummer, texta gärna.

 

Till dig som saknar ett förråd

 • Ta kontakt med styrelsen via mail eller lägg meddelande i brevlådan inne i tvättstugan. Efter den 12:e april kommer vi att påbörja pusslet med att dela ut förråd till de som idag saknar ett.

 

Kontaktuppgifter till styrelsen:

info@brfedolandet.se

 

GLAD PÅSK!!

Önskar

Styrelsen

Brf Edölandet

Fuktskador och ombyggnader

Fukt är något av det värsta ditt hem kan drabbas av. Det är inte bara läckande kranar eller element som orsakar olyckor om de får stå och droppa ifred. Även en felupphängd handduksvärmare eller ett kylskåp utan droppskydd kan vara början på en lång, dyr och tråkig skadehistoria.

Att tänka på:

Som bostadsrättsinnehavare och hyresgäst är det viktigt att man är uppmärksam och slår larm om man misstänker att det finns risk för en vattenskada. Felanmälan görs till Jensen i första hand, Restate och styrelsen tar vidare ärendet då större insatser behövs.

Tänk även på att löpande kontrollera att ni har en fullgod försäkring ifall en skada skulle uppstå.

Gör själv inspektioner och åtgärder som förhindrar att vattenskador uppstår.

Läs igenom förenings stadgar!

 Här följer några tips och råd.

 

 • Täck inte för element med möbler eller tjocka gardiner som gör att eventuella vattenskador inte upptäcks i tid.
 •  Åtgärda droppande kranar.
 • Kontrollera vägg- och golvbeklädnader i våtutrymmen, det får inte finnas öppna skarvar eller sprickor i dessa. Om sådana upptäcks bör en fackman kontaktas för åtgärd.
 • Täta skruvhål och rörgenomföringar på riktigt sätt.
 • Kontrollera att ventilationen fungerar i våtutrymmet/badrum. (Sätt en bit papper framför ventilationen, sitter pappret kvar, ok!)
 • Risken är stor för läckage när det gäller diskmaskiner och tvättmaskiner med dess anslutningar. Diskmaskinsunderlägg skall finnas under diskmaskin, vattentätt och uppvikt i bakkanten. Det finns även underlägg för kyl och frys. Vid installation av dessa slag anlita alltid fackman! Tvätta eller använd inte diskmaskinen om du inte själv är hemma.

Vid väsentliga ombyggnader skall godkännande erhållas av styrelsen. Med väsentlig ombyggnad menas flytt av väggar, nya funktioner, våtrum samt ändringar i installationer (avlopp/el/ventilation). Detta för att säkerställa fastighetens långvariga bestånd och undvika skador av olika slag. Anlita alltid behörig fackman vid dessa ombyggnader.

 Hälsningar

Styrelsen, Brf Edölandet

Information om avgiftshöjning 2015

Till medlemmar i Brf Edölandet

Styrelsen har tillsammans med föreningens ekonom från Restate gjort en bedömning av det ekonomiska läget och beslutat att från den 1 JULI 2015 höja avgiften med 61 kr per kvm och år.

Höjningen är enligt föreningens ekonomiska plan som gjordes i samband med förvärvet av fastigheterna i september 2013. Din nya avgift kommer i början på juni månad. 

Vi kommer inom kort även att delge alla medlemmar detta per brev.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Städdag med container 28 mars kl 10, öppettider i grovsoprummet med start 30/3

 

Städdag

Lördagen den 28 mars är det dags för en av vårens städdagar. Vi samlas från kl 10 utanför miljöstugan intill tvättstugan.

Tanken med denna städdag är att så många som möjligt kan vara med för att hjälpa till att få iordning i våra gemensamma utrymmen i första hand. Det är främst i källare och grovsoprum som det har blivit stora berg av skräp av diverse slag. En del av de förråd i källare som är olåsta och omarkerade kommer att tömmas. När detta arbete är klart ska vi kunna fördela förråd till de som idag saknar ett i största möjliga mån. Det finns även möjlighet att själv röja i sitt källarförråd, du kanske har något hemma i lägenheten som du behöver bli av med eller aldrig fick sålt på loppisen.

 • Container kommer att finnas på plats.
 • Vi kommer att fördela arbetsuppgifterna när vi samlas.
 • Har du en pirra eller liknande ta gärna med, oömma kläder och arbetshandskar är att föredra.
 • Kl 13.00 blir det en paus med korv, kaffe och kaka.
 • Kl 16.00 låser vi containern och hoppas vara färdiga!

Styrelsen kommer att återkomma med ytterligare en städdag senare under våren, då är det vår utomhusmiljö och trädgårdsarbete som står i fokus!

Grovsopor

När vi efter denna helg fått fint i våra källare, andra utrymmen och du blivit av med det du önskat slänga/rensa har styrelsen beslutat att införa öppettider i grovsoprummet.  Som styrelsen tidigare informerat om, du har säkert också själv sett att det har varit överfyllt och missköts. Obehöriga som tar sig in och det har lämnats sopor, byggavfall som inte hör hemma i vårt grovsoprum. Vi har haft frivilliga som gjort stora insatser för att få lite bättre ordning och tyvärr har vi betalat extra avgifter till entreprenör vid flera tillfällen. Detta är ohållbart på alla vis, ekonomiskt för föreningen och inte minst ur miljösynpunkt.  

Alla extra kostnader som beror på att boende inte sorterar sopor/byggavfall enligt anvisningar och misskötsel debiteras föreningen för. Det kan även bli frågan om en avgift/böter som tas ut direkt av boende.

 

Vi kommer att genomföra öppettider som ett försök under några månader. För att få detta att fungera behöver vi ha boende som kan hjälpa till med bemanningen. Om vi lyckas få ihop ett gäng så handlar det kanske om att hjälpa till ett par gånger om året. Hör gärna av dig till styrelsens e-post eller prata med någon av oss under städdagen om du kan ställa upp eller har bra idéer!

 • Från och med måndagen den 30 mars kommer grovsoprummet ha öppettider!
 • Öppet helgfria onsdagar kl 18-20 och sista söndagen varje månad kl 16-17, vid större helger så som  påsk eller jul är det stängt.
 • Det kommer att vara bemannat i största möjliga mån.
 • Det här får du slänga i grovsoporna. Mindre elavfall och småbatterier. Pappkartonger (isärtagna), glas, plast- och plåtburkar och annat mindre metallavfall, trasiga leksaker, mattor och annat brännbart. Allt skall läggas i de utställda behållare som finns på plats.
 • Vitvaror, bildäck, bilbatterier och andra bilvårdsrester, giftiga, hälsovådliga produkter, möbler och byggavfall får inte slängas i grovsoporna!
 • Vår närmsta återvinningscentral finns i Skuru, se www.nacka.se för öppettider.
 • På Nacka kommuns hemsida finns även en sorteringsguide.
 • I vårt närområde (Lidls parkering bland annat) finns även en miljöstation där du kan lämna, papper, glas, plast o dyl

Till sist, för allas trevnad!

Ta hand om dina byggsopor direkt, lämna inget i trappuppgångar eller utanför fastigheten.  Våra portar, källarutrymmen/gångar skall hållas tomma! Det är brandfarligt att material samlas utan uppsikt och utryckningspersonal skall kunna ta sig fram obehindrat.

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen

Brf Edölandet

 

E-post: info@brfedolandet.se