Våra parkeringsplatser/garage!

Tyvärr har en av våra boende blivit av med sina registreringsskyltar på sin bil under natten mot torsdagen (14/1). 

Vi vädjar till alla som bor inom brf Edölandet och som hyra p-plats/garage att alltid låsa/stänga grinden vid in/utfart.

Vi har även bett vår fastighetsskötare PG att se över lås/grindar så att de skall fungera fullt ut!

Vinter hälsningar!

Styrelsen