Vårstäddag lördagen den 14 maj kl 10.00

Komihåg vårstädningen nu på lördag! Vi hoppas att många boende har möjlighet att deltaga.

Vi samlas kl 10.00 utanför miljöstugan och avslutar med korv, kaffe/dryck och bullar till alla som hjälpt till!

Väl mött!

Styrelsen

Vårstäddag information