Höstens städdag 2023

Lördag 7  oktober är det dags för höstens städdag, det kommer som brukligt finnas en container på plats. Hoppas att så många som möjligt vill komma ut och träffa styrelsen och sina grannar.

Mer information kommer närmare aktuellt datum.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Sommarhälsning från styrelsen

Semestertider

Sommaren är här och det är flera av oss som reser bort, som vanligt  ber vi er alla att ha ögon och öron öppna för eventuella oönskade besök.

Var noga med att stänga källardörrar och snälla ni även våra Parkeringsgrindar, för att hindra tjuven. Det är därför vi har in stängslat!

Trädgårdsskötsel

Vi har avtal på gräsklippning samt ogräsrensning. Har du egen plantering finns det redskap som går bra att låna, kontakta styrelsen om du behöver låna något.

Grill-/uteplatser

Njut gärna i vår fina trädgård, använd sittplatser och gräsmatta för rekreation och umgänge. Samtliga stolar, bänkar & bord är till för alla – oavsett vilket hus du bor i.
Vi är en förening och äger allt gemensamt! Självklart är vi aktsamma och lämnar tillbaka lånade stolar och bord samt lämnar platsen snygg och fin, precis som innan. Har du egen grill så grillar du inte intill fasaden, det osar in till dina grannar.

Övrigt gäller att visa hänsyn och tänka på att alla inte har semester, det finns dem som behöver sova på natten.

Kort om underhåll

Styrelsen har som vi informerat  tidigare beställt slipning av port golv, våren 2022  beställdes 10 portar i en första etapp. Det har inte löpt på tillfredställande med entreprenören, denne avslutade själv sitt uppdrag efter 1 års entreprenad. Styrelsen beställde genom AFF en ytterligare provport med annan entreprenör för att se om denne kunde utföra slipning utifrån vårt önskemål om förväntat resultat, vi kom fram till att  resultat kontra kostnader inte är vad vi är ute efter. Nu tar vi ett omtag och ser om en hel matta kan vara att föredra, vi gör vårt bästa för att portarna skall göra ett gott intryck samt vara hållbara.

Soprummet/Miljöstugan kommer byggas om i höst, trevligare och tryggare samt att du får möjlighet att sortera på egen tid. Nytt är att matavfall även skall ingå för sortering i eget kärl.

-Genom Boo energi samarbetspartner – 10 st laddplatser på parkering hösten 2023.

-Glasbetong i portar byts ut mot glasade aluminiumpartier, bygglovsförfarande pågår.

För att se mer information om underhåll, gå gärna in på vår hemsida  (Brf Edölandet/underhåll)

Styrelsearbete

Flera ledamöter har semester under juli och fram till början av augusti, e-post besvaras under hela sommaren men svarstiden kan dock vara något längre.

Årsmötet

Årsmötet gick av stapeln torsdagen den 28 juni, 15 deltagare inkl. styrelsen, bra frågor kom upp vilket  styrelsen är tacksamma för. Vi vill höra från er!

Valberedningen består nu av  Kicki Johansson som fortsatt håller ihop valberedning i ytterligare 1 år, ny invald 1 år Angelica Örbom.

Stort Tack till er som deltog på mötet

Trevlig sommar önskar styrelsen!                                                                             

(Gunilla, Birgitta, Linda, Håkan, Janne, Mats, Pia, Avey)

Årsmöte 2023 (uppdatering 15 juni)

Här kommer en uppdatering angående årsmötet

Vi har blivit nödgade flytta mötet ännu en gång, idag har ni mottagit kallelse i era brevlådor för årsmöte den 29 juni  kl 18:00 i vår egna lokal under tvättstugan. Är det så att vi blir många hoppas vi vädret är fint och vi kan sitta ute.

Bokslutet kommer finnas tillgängligt på hemsidan från fredagen den 16 juni efter kl 17:00, ni hittar årsredovisningengen HÄR Vi trycker upp några ex för dem som vill få det i pappersformat.

Varför har vi flyttat mötet undrar ni säkert, det har brustit i hantering,  leverans och kommunikation från vår förvaltare Fastum.

Kontakta oss på vår e-post om ni har frågor på e-post: info@brfedolandet.se

Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Årsmöte för bokslut år 2022

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE ÅRSMÖTET

Årsmötet var planerat gå av stapeln den 1 juni, tyvärr av olika anledningar som vi i styrelsen inte har kunnat styra över,  är vi nu tvungna att senarelägga årsmöte till tisdagen den 20 juni kl 18.00 i Boo Folkets hus.

Orsaken är att årsredovisningen från Fastum ännu inte är klar och även att kallelser inte har skickats ut från Fastum, för att vara er tillhanda två veckor innan mötesdag.

Årsredovisningen kommer att läggas ut på hemsidan så snart vi har den från Fastum.

Styrelsen önskar en trevlig Kristi Himmelsfärdshelg

Välkommen till vårens städdag

Styrelsen välkomnar samtliga till vårens städdag

Lördagen den 13 maj kl. 10:00

Du bidrar efter egen förmåga och intresse men det är ju roligt om så många som möjligt är med i alla fall en stund. Passa på och kom ut och träffa dina grannar!

En container kommer att finnas uppställd, vilket ger ett bra tillfälle att passa på att rensa ditt källarförråd och hjälpa till att rensa källargångar.

Passa även på att rensa på/under och runt om balkongerna, ni får inte att ha en massa påsar, plankor samlat på balkongerna som lockar råttor att boa och det utgör även en brandrisk!

Klockan 13:00 kommer det att finnas grillad korv och fika till alla

..        STÄDDAG 16 MAJ

Hälsningar

Styrelsen

På Söndag 16 april kommer Södertörn Brandförsvar på besök

Södertörns brandförsvarsförbund vill att du ska leva i en trygg och säker hemmiljö, med avseende på brand och andra olyckor. Information nedan från Södertörn:

Hembesök

Hembesöken görs av våra brandstyrkor och vi kommer att berätta om hur du kan göra för att förhindra att en brand uppstår samt hur du kan agera om olyckan är framme. Vi kommer även be dig att testa din brandvarnare.

Om vi inte kommer på utannonserad tid kan det bero på att vi har fått ett larm. Om besöket helt uteblir kommer vi att annonsera om en ny tid.

Besöken tar cirka 10 minuter, är helt frivilliga och gratis. Vill du inte att vi kommer in till dig, kan du alltid komma ut och prata med oss vid brandbilen, som kommer att var uppställd i bostadsområdet under besöket.

OBS! Vi säljer inga produkter, utan kommer endast rekommendera vad du bör ha hemma för att kunna upptäcka och hantera en brand.

Hälsningar

Styrelsen

Allmän information samt vad gör styrelsen just nu?

Det är fortsatt vinter trots att den verkar kommit av sig, gruset kommer ligga kvar  på asfaltsytor ett tag framåt.  Ljusslingor i träd får vara tända fram till sista mars, några har gått sönder och de repareras i sommar.

Radondosor har samlats in och vi inväntar rapport genom AFF,  det bör inte vara några förändringar från föregående mätning.

Vår fina lokal under tvättstugan är nu klar för uthyrning, viktigt följa antal personer som får vistas i lokalen med hänsyn till brandskyddsregler.  e-posta gärna styrelsen e-post: info@brfedolandet.se  för bokning.

Styrelsen möts fortsättningsvis första tisdagen per månad kl 18:00, boende är välkomna första 15 minuter för frågor .

Styrelsen har delat upp sig i arbetsgrupper , en grupp planerar för ombyggnad/ uppfräschning miljöstugan. Nya krav ställs för sortering och därmed anpassas miljörummet utifrån det och görs även mer tillgängligt för er boende,  nya kärl för  matavfall,  fortsatt sortering för plast,  papper etc.  Miljöstugan skall göras trevligare, golv och väggar målas upp, förbättrad belysning och tydliga skyltanvisningar vid kärlen.  Vi återkommer!

En arbetsgrupp tar in förslag för passagesystem för våra portar, miljöstuga och tvättstuga. Arbete pågår!

En tredje arbetsgrupp ser över tvättstugan, hur vi kan forma om utrymmen och maskiner till en mysigare, effektivare och fräschare miljö.  Förstudie pågår och planerat för åtgärd 2024.

Övrigt planerat underhåll 2023 :

Portgolven fortsatta slipning av golvytan port 8-14 , styrelsen ser över upphandling av ytterligare entreprenör för att utgå från 2 håll av föreningens portar, hänger på att anbud är skäligt  men vi strävar för att få det klart under 2023. Vi vill upplysa om att arbetstid för slipning sker mellan ca  08:00 -16:00, med pauser och  finarbete som inte låter.

Planering pågår installation Laddboxar på parkeringsytor genom samarbetspart till Boo energi, det kommer innebära att vi behöver flytta runt några platser för att frigöra nya platser med laddboxar. Hyra per laddplats är inte fastställd.  Vi gör vad vi kan för att de skall komma på plats under detta år. Vi återkommer!

I samarbete med AFF ses betongglaspartier över,  vi har tagit beslut att det inte lönar sig reparera befintliga Det är stor skillnad kostnadsmässigt att ersätta med likvärdig, därför tar vi in offerter för att byta ut till aluminiumpartier. Övre våningsplans parti blir halva täckt yta och halva glasbeklädd,  bottenvåning lika parti om det inte är så att ett parti med dörr installeras för tillgänglighet ut till grönytor. Det är inte meningen användas som port! Bygglov skall säga sitt och vi kommer med närmare information till årsmötet, hur det hela har landat.

Vårens städdag beräknas  slutet av april, container kommer finnas den dagen och sedvanligt grillning. Vi återkommer med datum!

Datum för årsmöte är inte fastställd, styrelsen har påbörjat arbete med verksamhetsberättelse, årsbokslut etc. Beräknat sker årsmötet under maj månad.

Hälsningar från Styrelsen

Viktig information – dags för Radonmätning

Utsättning av radondosor

Under November kommer du att få besök från AFF  som placerar ut radondosor i din lägenhet. De mäter radonhalten i luften i din lägenhet. De ska ligga på samma plats där de placeras under minst tre månader. Därefter samlas de in och skickas till ett labb för analys. Därefter få vi mätvärdesrapporter.
Perioden  oktober till  april är den bästa mätperioden.

Avisering genom AFF kommer att skickas ut till berörda lägenheter, viktigt att er bostad är tillgänglig vid aviserad tidpunkt för utsättning.

Varför gör vi detta?

Enligt Miljöbalken ska fastighetsägare vidta åtgärder mot olägenheter för människors hälsa. Det rekommenderar att man mäter vart 10:e år, så därför är det dags igen.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen