Trivsel

Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för boendet. Tillsammans äger och förvaltar vi våra hus. Genom att följa våra trivselregler blir vårt boende ännu mer trivsamt.

Att bo i en bostadsrättsförening, oavsett som medlem eller hyresgäst, handlar om samarbete och samverkan. Vi bor alla här tillsammans i våra fina hus och behöver ta hänsyn till varandra.

Trivselreglerna har tagits fram i förhoppningen att kunna göra livet något enklare för medlemmarna i föreningen och hyresgästerna.

Skräp

Hjälp till att hålla våra trapphus, grönområde och parkering rent från skräp. Släng inte fimpar, snus och skräp på marken. Ställ inga sopor i trapphus då dessa snabbt sprider en obehaglig lukt genom hela trapphuset och lockar till sig skadedjur av olika slag. Använd de luckor eller de avfallsbehållare som finns på miljöstationen för hushållssopor och sorterat avfall. Det är aldrig tillåtet att lämna sitt avfall utanför miljöstation.

Husdjur

Inom föreningens område har husdjursägaren ansvar för att djur inte stör eller förorenar.

Studsmattor och pooler

Flera förfrågningar om studsmattor och badpooler har inkommit till styrelsen under åren.

Om studsmatta, badpool eller liknande ställs upp på föreningens gemensamma mark av annan än föreningen är det oklart om föreningen kan hållas ansvarig för skador, men då rättsläget är tveksamt kan skadeståndsansvar inte uteslutas. Juridiskt är det föreningen som ansvarar för all mark runt husen även om boende har nyttjanderätt av ytorna. Med undantag av detta har styrelsen beslutat att inte tillåta någon form av studsmattor eller badpooler på området.

Äger jag min uteplats?

Nej, Rent formellt så ägs all mark av föreningen precis som all annan mark inom fastigheten. Det ingår ingen tomtmark eller tomträtt till lägenheterna! Föreningen har gett tillåtelse att om utrymme finns vid egna balkongen, hålla egen plantering eller ställa ut enklare sommar möbler.  Det skall alltid hållas rent och snyggt.