Trivsel

Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för boendet. Tillsammans äger och förvaltar vi våra hus. Genom att följa våra trivselregler blir vårt boende ännu mer trivsamt.

Att bo i en bostadsrättsförening, oavsett som medlem eller hyresgäst, handlar om samarbete och samverkan. Vi bor alla här tillsammans i våra fina hus och behöver ta hänsyn till varandra.

Trivselreglerna har tagits fram i förhoppningen att kunna göra livet något enklare för medlemmarna i föreningen och hyresgästerna.

Skräp

Hjälp till att hålla våra trapphus, grönområde och parkering rent från skräp. Släng inte fimpar, snus och skräp på marken. Ställ inga sopor i trapphus då dessa snabbt sprider en obehaglig lukt genom hela trapphuset och lockar till sig skadedjur av olika slag. Använd de luckor eller de avfallsbehållare som finns på miljöstationen för hushållssopor och sorterat avfall. Det är aldrig tillåtet att lämna sitt avfall utanför miljöstation.

Husdjur

Inom föreningens område har husdjursägaren ansvar för att djur inte stör eller förorenar.