Källarförråden i 24:an och garage grinden!

Hej alla,

 

Tyvärr har det varit inbrott i 24:ans källarförråd. Styrelsen fick vetskap om händelsen idag, torsdagen den 23 april. Tre stycken lås är uppklippta. Har du ett källarförråd där gå ner och kontrollera om något saknas och gör då en polisanmälan. Byt ut låset och om dörren är skadad,  gör en felanmälan till Jensen.

Garage grinden är tyvärr påkörd och fungerar ej. De reservdelar och hantverkare  som behövs för att laga grinden kan inte färdigställa arbetet fören nästa vecka.

Med vänlig hälsning

Styrelsen