Regler

Regler inom Brf Edölandet

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för boendet. Tillsammans äger och förvaltar vi våra hus. Genom att följa våra trivselregler blir vårt boende ännu mer trivsamt.

Att bo i en bostadsrättsförening, oavsett som medlem eller hyresgäst, handlar om samarbete och samverkan. Vi bor alla här tillsammans i våra fina hus och behöver ta hänsyn till varandra.

Trivselreglerna har tagits fram i förhoppningen att kunna göra livet något enklare för medlemmarna i föreningen och hyresgästerna.

Ansvar

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordnings- och trivselfrågor vilket innebär att styrelsen har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför huset.

Medlemmar i BRF Edölandet är alla skyldiga att rätta sig efter reglerna, ta ansvar för den egna lägenheten och gemensamma utrymmen. Att bo i en bostadsrätt innebär inte bara rätten till en bostad utan även skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare och hyresgäst. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.