Föreningsstämma 2020

Tisdagen den 23:e juni kl 18:00 kallas föreningens medlemmar till ordinarie årsstämma på Boo Folkets hus.

På grund av Covid-19 och rådande omständigheter har det blivit dröjsmål med bokslut och kallelse, men nu är allt klart.

Även om det i skrivande stund fortfarande råder restriktioner gällande exempelvis mötesantal, så har styrelsen ändå valt att kalla till stämman den 23:e juni för att uppfylla det som står i lagen om ekonomiska föreningar.

Om du som medlem inte kan komma på stämman så kan du skicka ett ombud istället, det finns ingen begränsning i hur många medlemmar som ett och samma ombud kan företräda.

Ombudet behöver ha med sig en daterad underskriven fullmaktsblankett.

Laddas ner från länken här:  Fullmakt 2020

Om du har frågor eller vill lämna kommentarer så kan du alltid ta hjälp av oss i styrelsen,  kontakta styrelsen HÄR

Förhoppningen är att mötet blir kort och effektivt med begränsad interaktion, bland annat genom följande åtgärder:

 • Det kommer inte att hållas några längre anföranden på stämman
 • Frågorna på stämman bör koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen
 • Den som känner minsta symptom uppmanas att inte delta fysiskt vid stämman utan att delta via ombud, enligt instruktioner ovan.

Observera att vi i år inte tillhandahåller någon förtäring i samband med mötet.

 Kallelsen skickades ut till samtliga medlemmar via post och var er tillhanda tisdagen den 2 juni 2020.

Kallelse föreningsstämma 2020

Årsredovisning Brf Edölandet 2019

Hälsningar Styrelsen

Uppmärkning av förråd

Vi har uppmärksammat att det är några som av någon anledning fått fel förråd i källaren.

För att få rätsida på det vill vi att ni skriver ert lägenhetsnummer och namn på bifogad etikett, och fäster den på ditt förråd

Länk för att ladda hem filen finns Här

Lägenhetsnumret står på hyresavin.

 

/Styrelsen

God fortsättning och Gott Nytt År!

Styrelsen vill tacka alla medlemmar och hyresgäster för det gångna året, samt önska er alla ett Gott Nytt År!

Vi vill också passa på att påminna om att eventuella motioner ska vara inlämnade senast 31 Januari.

Till sist vill vi även uppmana er alla att tänka på att inte lämna levande ljus utan uppsikt och att ni har en fungerade brandvarnare hemma.

Hälsningar

Styrelsen

Sopning och spolning av garage

Viktigt!

Sopning och spolning av garage kommer att ske den 6/9 mellan kl: 08:00 – 16:00.

Garagegolvet ska sopas och spolas av, samtliga bilar, motorcyklar som förvaras i garaget behöverflyttas ut före kl 08:00 den 6 september.

spolningen är viktig för att minska nedbrytning av betongen och få en renare miljö för oss alla. Flyttas bilen ut undviker du dessutom att få en dammig eller nedstäntk bil.

Garage ska vara tömt på samtliga fordon samt alla föremål som står på golvet, kvarvarande föremål på aviserad städdag märks och förvaras på garagehyresgästens bekostnad.

Föreningen kommer INTE att ansvara för bilar/mc som blir ndeddammad/vattenstänk under garagestädningen.

Föreningen erbjuder parkering fr.o.m onsdag 5 september t.o.m fredag 7 september på parkering på Nybacka kvarterets tomt. (tomten där pendlarparkerinen till vis del finns kvar och byggarbeten pågår).

 

Styrelsen påminner om att på din p-plats får endast fordon förvars, ingen övergi förvaring av t.ex. brandfarlig vätska, däcke eller annat i enligthet med brandinspektionen oastighetens SBA.

Pågående trädgårdsarbete

Vi ber om ursäkt för att det kommer att se kalt och tråkigt ut i vårt område en tid framöver.

Denna ’föryngring’ behövde dock genomföras för att vi ska få en fin grönskande gård. Styrelsen har tagit in experter på trädgårdsarbete för att få hjälp med detta.

Vi lovar att det kommer att se bättre ut redan nästa sommar och det blir så mycket lättare att underhålla.

Om du har några synpunkter kontakta oss i stryrelsen. De som genomför beskäringen har fått detta i uppdrag av oss och kan inte besvara eventuella frågor och undantag.

Tips på smart vattenanvändning

Nedan kommer ett par tips på smart vattenanvändning.

 • Nu går det inte att rädda gräsmattan. Måste den vattnas, gör det på kvällen.
 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.

Bra att veta:

 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskintvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

Förhållningsregler vid vattning av gräsmattor

Då det råder bevattningsförbud i stora delar av landet gäller det att vi är sparsamma med vattnet vid bevattning av gräsmattorna.

Styrelsen har därför beslutat att det är ok att vattna 1h på morgonen och 1h på kvällen.

Värt att veta att gräsmattor inte blir grönare om de vattnas i direkt sol.

/Styrelsen.

Information angående installation av bergvärme

Nedan följer information angående installationen av bergvärme.

Bergvärme är ett mycket effektivt och tryggt sätt att sänka sina energikostnader på. Den nya kostnaden med bergvärme kommer bli ca 545 000 kr/år, (1kr/kWh) mot dagens kostnad på 1 788 000 kr/år. Beräknad besparingen uppgår då till ca 1404 MWh, vilket gör 1 150 000 kr/år med en pay-off på mindre än 10 år, vilket är mycket bra för anläggning.                                                          

Fördelar:

 • Höjer fastighetsvärdet och förbättrar kassaflödet i föreningen
 • Möjlighet att kunna bygga ut med solfångare och solceller i framtiden
 • För 1 köpt kWh så får man ut 3-4 kWh värme i systemet

Ytterligare information kommer att sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen gällande arbetet med installationen av bergvärme.

Förhållningsregler för parkering/garage

En vänlig påminnelse till boende med parkering/garage plats.

Glöm inte att låsa garagegrinden efter dig. Det finns fordon vars försäkring inte gäller om de inte står bakom låsta dörrar/grindar.

Notera även att parkeringsplatserna är endast till för fordon och används garageplatser som förråd/förvaring kan platsen komma att sägas upp av styrelsen.