Sopor

Hushålls- och miljöstuga

Föreningens medlemmar och hyresgäster har tillgång till en miljöstuga för hushållssopor och för sopsortering.

Miljöstugan är utrustad med sopnedkast för hushållssopor.

Sopsorteringen har öppet på måndagar och torsdagar  kl 18:30-19:30.

I största möjliga mån kommer det att vara bemannat av någon boende i området. Vill du ställa upp, kontakta styrelsen!

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att du följer de anvisningar som finns i miljöstugan när det gäller hur saker ska sorteras och vad som får lämnas där. Felsortering blir både en miljö- och ekonomisk belastning för föreningen.

Den som inte följer reglerna för miljöstugan kommer att debiteras och det gäller även för lämnande av sopor utanför miljöstuga eller på annan plats inom fastigheten Brf Edölandet.

Exempel på saker som du får kasta

  • Mindre elavfall och småbatterier
  • Tillplattade pappkartonger, tidningar och papper
  • Plast
  • Metall och plåtburkar
  • Annat brännbart, t ex mindre  trasiga leksaker, tyger och trämaterial.

Lägg allt väl sorterat i de behållare som finns anvisade på plats.

Exempel på saker du inte får kasta

  • Vitvaror som kyl- och frys, tvätt- och diskmaskiner, spisar.
  • Bildäck
  • Bilbatterier
  • Giftiga, hälsovådliga produkter, inkl bilvårdsrester och läkemedel.
  • Skrymmande byggavfall och möbler.

När du bygger om/renoverar

Det mesta som blir över efter en renovering/ombyggnation hamnar i kategorin av skräp som inte får lämnas i grovsoprummen, s.k. byggavfall. Exempel på byggavfall är gips, plankbitar, dörrar, kakel/klinker, vvs-avfall, täckpapper, färgburkar, limrester. Denna typ av skräp måste lämnas vid en av kommunens återvinningscentraler. Under Nacka kommuns hemsida kan du läsa mer om var du vänder dig med dina grovsopor och hur du källsorterar.