Förråd och skyddsrum

Källarförråd

Det finns ett förråd till varje lägenhet, förrådet finns oftast beläget i närheten till boendet och skall visas av överlämnade part vid inflytt/överlåtelse.

Information om skyddsrum
Med anledning av att flera medlemmar hört av sig och vill ha information kring bostadsrättsföreningens skyddsrum så kommer här sammanställd information.

Nuläge
Det är inte aktuellt att iordningställa men bra att  rensa i egna förrådet.  Det är dock bra om fastighetsägare håller kolla på skyddsrummen och då och då gör kontroll på skyddsrumsutrustning mm.

Vad är ett skyddsrum
Ett skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men de ska kunna iordningställas inom två dygn (48 tim).
I fredstid är det upp till fastighetsägaren att använda skyddsrummen till tex förråd och cykelrum. I BRF Edölandet använder vi skyddsrummen till förråd ett till vardera lägenhet och vinterförvaring av cyklar.
Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har en speciell ventilation och luftsluss så att man kan minimera verkan från giftiga gaser. Om man använder skyddsrummet till så många människor som rummet är byggt för, ska man kunna vistas där utan avbrott i minst tre dygn.

Ansvar för skyddsrummen
Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Edölandet äger därmed och underhåller skyddsrummen som finns  i föreningens fastigheter.

Om skyddsrummet behöver användas
Det är byggnadens ägare som skall ställa iordning skyddsrummet inom 48 timmar.  I Bostadsrättsföreningen Edölandet är det Styrelsen som har ansvaret och de som har förråd i skyddsrummen  idag, har ansvar för att ta bort sina saker. Därmed bra att rensa emellanåt.

Vad innebär höjd beredskap?

Höjd beredskap kan beslutas av regeringen om läget i vår omedelbara omvärld påverkar oss och vårt land allvarligt. Det kan även handla om krig och konflikter i vårt närområde som också hotar vår säkerhet och självständighet

Var finns skyddsrummen övergripande
Skyddsrum finns inrymda i olika typer av byggnader, som bostadshus och  industrifastigheter,  och är utmärkta med en särskild skylt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en karta där du kan se var alla skyddsrum finns i Sverige. Se länk i slutet av den här Informationen.

MSB.SE