Parkering

Garage/p-platser

För närvarande kan föreningen endast hyra ut till egna hyresgäster och medlemmar, styrelsen administrerar inte någon kölista.

För uthyrning av garage och p-platser ta kontakt med Styrelsen genom att skicka in en förfrågan genom detta formulär.

Hyreskontrakt för parkering/garage skall upphöra vid avflyttning från lägenheten, viktigt att avtalet sägs upp i rätt tid av den person som står för avtalet. Annars följer 3 månader fr.o.m. att avflyttning informerats till styrelsen.

Vid försäljning av din bostadsrätt ingår inte den förhyrda garage/parkeringsplatsen. Det är en uppsägningstid på tre månader som gäller och en ansökan behöver lämnas in från inflyttande part.

Besökare hänvisas till betal-parkering vid tvättstugan.

Se till att LÅSA grinden efter dig, så att inga obehöriga kan ta sig in,  för att begränsa möjligheten till inbrott och skadegörelse. 

Din plats kan komma att sägas upp genom att regler inte följs och för att andra som tar ansvar inte skall utsättas för inbrott eller skadegörelse på sina fordon.