Renovering/Reparation

Förändring av lägenhet

Några regler för dig som vill renovera, bygga om, bygga till eller på annat sätt förändra ditt boende, din lägenhet, din balkong eller

Huvudsäkringar

Lägenheternas huvudsäkringar finns placerade i elskåpen i trapphusen och kan bytas ut av  styrelsemedlemmar vid akut händelse.  Skall ni utföra arbete som behöver tillgång till elskåpet, kontakta styrelsen i god tid för lån av nyckel eller för hjälp med öppning av skåpet.

Reparation i lägenhet

Vid ev reparationer i din bostad ta hänsyn till dina grannar. Arbete som skapar oljud får bara utföras mellan 07:00 och 20:00 måndag till fredag, mellan 09:00 och 18:00 på helger. Mindre jobb som du som innebär att du inte hamrar, sågar eller borrar i vägg, tak eller golv får pågå alla dagar mellan 07:00 till 22:00.

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad. Om du sätter den på ditt balkongräcke skall den sitta så ingen del av parabolen sticker ut utanför räcket. Det är av säkerhetsskäl om parabolen skulle lossna.

Balkonginglasning

För att få glasa in sin balkong gäller särskilda regler. Man måste ansöka om bygglov hos Nacka kommun samt skriva ett avtal med föreningen. Ta alltid kontakt med styrelsen innan inköp och före ni påbörjar arbetet med inglasningen.

Underhåll och förändringar i lägenheten

Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenheten på egen bekostnad. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras.

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill dra nya rör avseende vatten och el. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten.

Alla arbeten som i en förlängning kan leda till fuktskador måste du alltid anmäla till styrelsen, t.ex. omdragning av vatten och avlopp eller arbeten i badrum som inverkar på fuktspärren.