Sandsopning uteparkeringar inom Brf Edölandet 20 april 08.00-11.00

Hej,

Sandsopning kommer att ske onsdagen den 20 april 08.00-11.00 på uteparkeringarna och våra gårdar.

  • Viktigt att du flyttar din bil vid detta tillfälle före kl 08.00!
  • Infartsparkeringen intill Edövägen kan du använda som tillfällig parkering.
  • Vi har även ordnat med tillstånd för parkering längs med muren, Edövägen för dig som inte kan flytta bilen onsdag morgon. 
  • Då behöver du ett tillstånd, finns att hämtas hos Gunilla Styf, Edövägen 22b från 16.00-19.00 på tisdagen.

Här kan du läsa info som sätt upp i port bland annat. 

Sandsopning 20 april