HÖSTSTÄDDAG!

Lördagen den 17 oktober

Samling vid miljöstugan kl. 10:00

 

Förslag på arbeten som skall utföras:

Buskar/blommor behöver klippas, olja in möbler/bänkar, plocka skräp, sopa runt brunnar m.m.

Den här dagen finns det tillfälle att ställa sin cykel i
ett låst förråd under vintern, (endast denna dag).
OBS! Märk din cykel! Den som redan har sin cykel i förrådet ska även märka den. Förvaring sker på egen risk!

Klockan 13:00

Bjuder vi på korv med bröd och dryck.

Kaffe och bullar

 

Välkomna

Styrelsen Brf Edölandet