Grävarbete i samband med borrning för bergvärme

På onsdag 23/5 kommer det att grävas upp asfaltytan mellan borrområde 2, 3 och UC.

De kommer samla alla resurser för att kunna snabbt bli klara med schaktet, förhoppningen har de fyllt igen schakten till eftermiddagen/kvällen.

De kommer placera gångbryggor så det kommer finnas fri tillgång till alla portar, tyvärr kommer det vara begränsad framkomlighet med bil inom området.