Underhåll kommande och historiskt

Brf Edölandet  –

2024 – återuppta planering laddstationer ca 15 st, offert, miljö bidrag klart.

2024 – Planerad återplantering av träd, buskar, löpande vår-höst.

2024 –  Besiktning av betong/konstruktion garage.

2023/2024 – Beställning lägga klinkers i var port, beställning oktober 2023, arbeten löper vidare våren 2024. Tillkommande beställning för lister, planerat löpande utförande under 2024.

2024 – Passersystem installeras på samtliga portar, miljö stuga och tvättstuga, klart för användning  och utdelning nya brickor maj 2024.

2023 /2024 Miljö stuga anpassas inför nya krav på sortering, maj 2024 målas invändigt.

2021/2023– 10 st portar – underhåll av portgolv ytskikt och ny entrématta (avropas etappvis) Arbetet fick avbrytas, entreprenör avvek och fullföljde inte uppdrag enligt beställning.

2022-2023 – Radonmätning okt-april

2022 – OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

2021 – Besiktning av konstruktion balkonger

2021 – Krypgrund i hus 14 C-D, sanering och städning därefter installation avfuktare

2021 – Byte av armatur för utebelysning parkeringsdäck

2020 – Iordningställt förvaringsutrymme  för moped och cyklar i fd övre soprum, endast för regelbundet nyttjande. Förvaring cyklar hänvisas till förråd i källare.

2020 – Underhåll reparation av dill fog övre parkering

2020 – fasadplåt tvättstuga

2020 – Underhåll yttre miljön – Inköp gungställning, trädgårdsbord och stolar, installerat fasta  grillplatser.

2020 – Energideklaration

2019 – Garaget nya armaturer, närvarostyrd LED inkl. elmatning.

2019–2020 – Injustering av värmesystemet, nya stam -par 33 st, flödesmätning. Byte samtliga radiatorventiler ca 800 st, byte samtliga termostater

2018 – Vinter belysning i träd, uppstart 3 träd klädda med ljusslingor.

2018 – Installation av Bergvärme,

2017 – Nollställning utemiljö grönytor buskage, beskäring träd

2017 – Målat markeringar för besök och ute parkeringar

2017 – Miljöstugan, grovsoprum anpassas för sortering plast, papper, metall.

2016 – OVK-besiktning; Rengöring och sotning av ventilation, kök/badrum

2016 – OVK-besiktning inkl. rengöring och sotning av ventilation, kök/badrum, byten av samtliga don

2014 -2015 – Underhåll tak, utbyte överliggande takplåt till välvda hela takplåtar, taksäkerhet, isolering av vind

2014 – Nytt dörrparti entré tvättstuga

Brf Edölandet ombildas 2013 september

Historik tidigare fastighetsägare

Wallenstam år 1995 – 2013

2012 – Reparation av befintliga takplåtar

2002 – 2004 –  Utbyte av tappvatten och spillvattenledningar, stamledning kök, wc och badrum. Ytskikt samt sanitetsinredning byttes i sin helhet. Golvbrunnar igensattes förutom de lägenheter som bebos av rörelsehindrade, där golvbrunn installerades.

1999 – Uppförande av 2 st miljöstugor (soprum)i

Familjebostäder år 1970 -1995

1969-70 Byggår