Underhåll kommande och historiskt

Brf Edölandet  –

2022– 10 st portar – underhåll av portgolv ytskikt och ny entrématta (avropas etappvis)

2022-2023 – Radonmätning okt-april

2022 – OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

2021 – Besiktning av konstruktion balkonger

2021 – Krypgrund i hus 14 C-D, sanering och städning därefter installation avfuktare

2021 – Byte av armatur för utebelysning parkeringsdäck

2020 – Iordningställt förvaringsutrymme  för moped och cyklar i fd övre soprum, endast för regelbundet nyttjande. Förvaring cyklar hänvisas till förråd i källare.

2020 – Underhåll reparation av dill fog övre parkering

2020 – fasadplåt tvättstuga

2020 – Underhåll yttre miljön – Inköp gungställning, trädgårdsbord och stolar, installerat fasta  grillplatser.

2020 – Energideklaration

2019 – Garaget nya armaturer, närvarostyrd LED inkl. elmatning.

2019–2020 – Injustering av värmesystemet, nya stam -par 33 st, flödesmätning. Byte samtliga radiatorventiler ca 800 st, byte samtliga termostater

2018 – Vinter belysning i träd, uppstart 3 träd klädda med ljusslingor.

2018 – Installation av Bergvärme,

2017 – Nollställning utemiljö grönytor buskage, beskäring träd

2017 – Målat markeringar för besök och ute parkeringar

2017 – Miljöstugan, grovsoprum ändras för sortering

2016 – OVK-besiktning; Rengöring och sotning av ventilation, kök/badrum

2015 -2016 – Underhåll tak, utbyte överliggande takplåt till välvda hela takplåtar, taksäkerhet, isolering av vind

2016 – OVK-besiktning inkl. rengöring och sotning av ventilation, kök/badrum, byten av samtliga don

2014 – Nytt dörrparti entré tvättstuga

Brf Edölandet ombildas 2013 september

Historik tidigare fastighetsägare

Wallenstam år 1995 – 2013

2012 – Reparation av befintliga takplåtar

2002 – 2004 –  Utbyte av tappvatten och spillvattenledningar, stamledning kök, wc och badrum. Ytskikt samt sanitetsinredning byttes i sin helhet. Golvbrunnar igensattes förutom de lägenheter som bebos av rörelsehindrade, där golvbrunn installerades.

1999 – Uppförande av 2 st miljöstugor (soprum)i

Familjebostäder år 1970 -1995

1969-70 Byggår