Vattenavstängning 13 Maj

PG Hiss & Fastighet kommer att utföra ett underhållsarbete i våra fastigheter.

Vattnet kommer att stängas av onsdagen 13 Maj mellan kl: 08:00-12:00 i samtliga lägenheter.

Viktigt! Tänk på att hålla alla vattenkranar stängda!

En öppen kran vid påsläpp kan innebära vattenskada.

Hälsningar Styrelsen

Garagestädning

Sopning och spolning av garaget sker
den 15 Maj mellan kl 08:00 – 16:00.

VIKTIGT!!
Garagegolvet ska sopas och spolas, samtliga bilar, motorcyklar som förvaras i garaget behöver flyttas ut före kl: 08:00 den 15 Maj.

Spolningen är viktig för att minska nedbrytning av betongen och få en renare miljö för oss alla. Flyttas bilen ut undviker du dessutom att få en dammig eller nedstänkt bil.

Garaget ska vara tömt på samtliga fordon samt alla föremål som står på golvet, kvarvarande föremål på aviserad städdag märks och förvaras på garagehyresgästens bekostnad.

Föreningen kommer INTE att ansvara för bilar/mc som blir neddammad/vattenstänk under garagestädningen.

Styrelsen påminner om att på din p-plats får endast fordon förvaras, ingen övrig förvaring av t.ex. brandfarligt vätska, däck eller annat i enlighet med brandinspektion och fastighetens SBA.

Hälsningar

Styrelsen

STÄDDAG 16 MAJ

STÄDDAG 16 MAJ

Lördag 16 Maj är det städdag i föreningen!

Vi träffas kl: 10:00 utanför städförrådet/grovsoprummet för mer information om vad vi ska göra.

  • Alla portar kommer att få en kasse med blommor till krukorna, som ska stå utanför varje port, även jord till det kommer finnas.
  • Vi får alla hjälpas åt med vattningen.
  • En sopcontainer kommer finnas uppställd på gården för diverse grovsopor. 

Då vi befinner oss i Corona tider kommer det tyvärr inte bli någon korvgrillning denna dag!

VÄLKOMNA !

Styrelsen

Fortsätt läsa ”STÄDDAG 16 MAJ”