Skadedjur

Skadedjurs ärenden hanteras av Nomor, för skadeanmälan använd föreningens försäkringsnummer och försäkringsbolag.

Försäkringsbolag: Trygg hansa och försäkringsnummer: 25-2717965-02

Kontakt, tryck här-  Nomor