Skötsel

Fastighetsskötsel

Föreningens gemensamma egendom, fastigheten, tvättstugan, källarutrymmen, belysning i området samt driftutrymmen sköts av AFF (Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB) .

Gräsytor, rabatter, träd, bänkar och snöröjning  sköts av Aktiv fastighetsförvaltning i Nacka.

Nycklar och passagebrickor hanteras av Lås & Larmteknik Värmdö.

Städning av portar och tvättstuga ombesörjs av Samhall