Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen representerar föreningens medlemmar. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden utom i juli. Den behandlar ärenden om, fastigheternas underhåll, ekonomi, lägenhetsöverlåtelser, andrahandsuthyrningar med mera.

Om du har synpunkter eller förslag som du vill att styrelsen ska ta ställning till, skicka e-post till info@brfedolandet.se eller lägg dem i brevlådan i tvättstugan.

Vill du själv göra en insats i föreningens styrelsearbete eller känner du någon du vill föreslå till styrelsen? Tag då kontakt med valberedningen eller direkt med någon i styrelsen.

Ordinarie ledamöter

Gunilla Styf Ordförande
Håkan Edvardsson Biträdande ordförande
Linda Berg Ledamot
Birgitta Roth Ledamot
Janne Johansson Ledamot
Mats Johansson Ledamot
Pia Drewsen Suppleant
Per Rinaldo Suppleant

Valberedning

Valberedningen består av tre personer som väljs på årsstämman för ett år i taget. En av dem är sammankallande. Deras uppgift är att hitta lämpliga kandidater för styrelsen och presentera dem på årsstämman.

Kicki Johansson Sammankallande
Ralf Eriksson