Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen representerar föreningens medlemmar. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden. Styrelsen behandlar ärenden om fastigheternas underhåll, ekonomi, lägenhetsöverlåtelser, andrahandsuthyrningar med mera.

Om du har synpunkter eller förslag som du vill att styrelsen ska ta ställning till, skicka e-post till info@brfedolandet.se eller lägg dem i brevlådan i tvättstugan.

Vill du själv göra en insats i föreningens styrelsearbete eller känner du någon du vill föreslå till styrelsen? Tag då kontakt med valberedningen eller direkt med någon i styrelsen.

Ordinarie ledamöter

Gunilla Styf Ordförande
Håkan Edvardsson Biträdande ordförande
Linda Berg Ledamot
Birgitta Roth Ledamot
Janne Johansson Ledamot
Mats Johansson Ledamot
Pia Drewsen Ledamot
Avey Larsson-Ailm Suppleant

Valberedning

Valberedningen består av tre personer som väljs på årsstämman för ett år i taget. En av dem är sammankallande. Deras uppgift är att hitta lämpliga kandidater för styrelsen och presentera dem på årsstämman.

Kicki Johansson Sammankallande
Angelica Örbom