Förhållningsregler för parkering/garage

En vänlig påminnelse till boende med parkering/garage plats.

Glöm inte att låsa garagegrinden efter dig. Det finns fordon vars försäkring inte gäller om de inte står bakom låsta dörrar/grindar.

Notera även att parkeringsplatserna är endast till för fordon och används garageplatser som förråd/förvaring kan platsen komma att sägas upp av styrelsen.