Grovsoporna…

Hej,

 

Från och med onsdagen den 16 september har vi infört rullande schema per port för vaktandet av grovsoprummet. Schema och skrivelse har delats ut till alla boende och finns i port. Här till vänster finner du även schemat.

Ett litet fel upptäcktes, 12 a står med två gånger i det utdelade, det skall vara 12 b onsdagen den 21 oktober. 

Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Edölandet

Skrivelse ang rullande schema grovsopor

Obligatorisk ventilationskontroll av SVG (Svenska ventilationsgruppen AB) utförs inom brf Edölandet i september!

Hej!

I dagarna har information gått ut till samtliga boende inom föreningen att en ventilationskontroll kommer att utföras i våra fastigheter. I skrivelsen framgår när kontrollen och arbetet utför just i din lägenhet. 

Det är mycket viktigt att SVG får tillgång till lägenheten för att möjliggöra detta arbete. I informationen framgår när din port skall besökas och hur man gör om man inte kan vara hemma.

Här kan du även läsa informationsbladet!

OVK – SVG September 2015

Med vänlig hälsning

Styrelsen