Sommarhälsning 2022

Semestertider

Sommaren är här och  många  som reser bort, som vanligt ber vi er alla att ha ögon och öron öppna för eventuella oönskade besök,

Var noga med att stänga källardörrar och samma sak gäller för Garaget och Parkeringsgrindar. Just nu är det en ökning av stölder för bl.a. bränsle och katalysatorer.

Trädgårdsskötsel

Vi har avtal på gräsklippning samt ogräsrensning. Har du egen plantering intill balkongen har Föreningen redskap som går bra att låna, kontakta styrelsen om du behöver låna något.

Grill-/uteplatser

Njut gärna i vår fina trädgård, använd sittplatser och gräsmatta för rekreation och umgänge med dina grannar.

Samtliga stolar, bänkar & bord är till för alla – oavsett vilket hus du bor i.

Vi är en förening och äger allt gemensamt! Självklart är vi aktsamma och lämnar tillbaka lånade stolar och bord samt lämnar platsen snygg och fin, precis som innan. Har du egen grill så grillar du inte intill fasaden, det osar in till dina grannar. Övrigt gäller att visa hänsyn och tänk på att alla inte har semester, det finns dem som arbetar och behöver sova på natten.

Föreningslokalen

Glada nyheter, Föreningslokalen har nu fått ett välbehövligt underhåll, lokalen kommer att finnas tillgänglig för bokning i augusti månad. I lokalen ryms ca 15 personer, mer närmare information kommer upp på hemsidan till augusti.

Trapphus och underhåll

Styrelsen har beställt  slipning av portgolven, arbeten pågår löpande och gäller etapp om 10 portar med start i port 8 B. Efter det kommer vi att ha riktigt fina trapphus.  För att se mer om underhåll finns information på vår hemsida, uppdateras löpande. (www.brfedolandet.se)

OVK-åtgärder (Obligatorisk ventilations kontroll)

Det verkar också som att det flesta anslutna köksfläktar nu är bortkopplade, övriga anmärkningar från årets utförda OVK tas löpande genom  AFF med respektive boende. Vet man med sig att man har en ansluten fläkt och det inte är åtgärdat eller funderar på att montera en köksfläkt, kan man kontakta AFF för råd och stöd om ni är osäkra. Mer information om ventilation finns på hemsida (www.brfedolandet.se)

Styrelsearbete

Styrelsen går på semester från och med juli, e-post besvaras under hela sommaren men svarstiden kan dock vara något längre.

Årsmötet

Årsmötet gick av stapeln måndagen den 20 juni, 14 deltagare inkl. styrelsen, många bra frågor kom upp vilket styrelsen är tacksamma för. Vi vill höra från er!

Stämma gav styrelsen för motion nr 3 i uppdrag att ställa fråga till samtliga medlemmar genom enkät, frågan är om det finns intresse att öppna upp fönsterparti för installation av balkongdörr. Detta för att få tillgänglighet till grönytor. Styrelsen återkommer med enkät till samtliga medlemmar och svar till motionär skall tillhandahållas senast november 2022. Motion nr 3 i helhet kan du läsa HÄR

Vi hälsar Avey Larsson-Ailm varmt välkommen, nyinvald som suppleant i styrelsen och Johan Richert som ny i valberedningen där Kicki Johansson fortsatt är den sammanhållande.

Vi Tackar Per Rinaldo för sin tid som suppleant i styrelsen, nu får Per mer tid över att arbeta med sitt företag. Stort Tack till er som deltog på mötet

Trevlig sommar önskar styrelsen!                                     

(Gunilla, Birgitta, Håkan, Janne, Mats, Pia, Linda)

Kallelse till ordinarie årsstämma 2022

Tid: måndagen den 20 juni, 2022 klockan 18.00  

Plats: Edövägen 2, i Ormingehus. Egen entré mellan Friskis och stora entrén på bottenvåningen. Hiss upp till plan 2. Följ skyltar till Boo Folkets Hus.

Förtäring: kaffe och bulle kommer att finnas för beräknat ca 20 pers.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 9. Föredragning av revisions berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat‐ och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 13. Beslut om arvoden för styrelsen, valberedning och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. Motioner bilaga 1-3  (Motioner  med bilagor når ni här)
 18. Stämman avslutas

Efter ordinarie möte, finns möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse  finns tillgängligt på föreningens hemsida: Protokoll, redovisningar och kallelser 

Om du har några frågor eller önskar få dokumenten i pappersform, är du välkommen att mejla oss på adressen info@edolandet.se

TACK OCH VARMT VÄLKOMNA

/ Styrelsen