Balkonginglasningar (för medlemmar)

För några månader sedan delade företaget IH fasad ut reklamblad i våra brevlådor. De skriver ingenting om att bygglov krävs! Tidigare kunde föreningar ha ett gemensamt bygglov hos kommunen för balkonginglasningar men reglerna har ändrats. Som det ser ut nu måste varje brf innehavare  söka och betala detta själv. Det skall även godkännas av styrelsen.

Vill du glasa in din balkong kontakta alltid styrelsen först!