Boende

Om boendet

Fastighetsskötsel

Föreningens gemensamma egendom, fastigheterna, tvättstugan, källarutrymmen, lokaler, belysningen i området och driftutrymmen mm sköts av PG Hiss & Fastighet Stockholm AB.

Gräsytor, rabatter, träd, bänkar och snöröjning bland annat sköts Förnärvarande av AFF AB.

Nycklar och passagebrickor hanteras av Lås & Larmteknik Värmdö.

Föreningslokalen Edövägen 6

Föreningslokalen är idag delvis ombyggd till undercentral, den mindre lokalyta som kvarstår lämpar sig inte för sammankomst. 

Är du intresserad av att hyra lokalen skicka ett mail till styrelsen, info@brfedolandet.se. Ange tidpunkt för när du vill hyra, ändamål, namn och telefonnummer. Du bör alltid skicka en förfrågan 14 dagar innan.

 • En deposition/hyra för lokalen är 600 kr, varav 500 kr är en dep. hyra 100 kr.
 • I lokalen får maximalt  vistas 25 personer.
 • Sluttid för fester är kl.01.00 fredag och lördag. Efter den tiden skall lokalen vara släckt och stängd. Söndag-torsdag är sluttiden 22.00.
 • Rökning i föreningslokalen är förbjuden.

Regler för föreningslokalen Edövägen 6

 Uthyrning till boende inom Brf Edölandet

 •   En deposition på 500 kronor ska lämnas när nycklarna hämtas och en hyresavgift på 100 kr.
 •  Endast lägenhetsinnehavaren (den som står skriven som ägare/hg på lägenhetskontraktet) får kvittera ut nyckeln och är     även skyldig att närvara och ansvara för att ordningen upprätthålls.
 •  Vid kvittens tillfället skall tidpunkt för uthyrningen anges.
 •  Vid hämtning av nyckeln ska lokalen inspekteras gemensamt av lägenhetsinnehavaren och lokalansvarig.                               Hyresgästen/Lägenhetsinnehavaren kan inte i efterskott anmäla att andra skador fanns innan man tillträdde lokalen. 
 •  Vid återlämnandet av nyckeln ska lokalen vara ordentligt städad och inspekterad av lokalansvarig innan                depositionsavgiften minus hyresavgiften återlämnas efter godkännande.

       Om reglerna inte åtlyds gäller följande:

 • Vid skadegörelse, störningar eller icke godkänt iordningställande av lokalen är depositionen förbrukad och återbetalas ej.  Det avser även nedskräpning och störningar utomhus i anslutning till föreningslokalen.
 • Om nyckel förkommit debiteras 1 000 kronor.
 • Vid skador på lokalen eller inventarierna är bostadsrätts/kontraktsinnehavaren skyldig att betala för ersättnings-          /      /reparationskostnaderna.
 • Lägenhetsinnehavaren mister rätten att hyra lokalen i framtiden. 

Städning efter uthyrning

 • Efter användning ska lokalen vara välstädad och dammad, möbler, skåp och fönsterbräden avtorkade efter behov, golv       sopade och våttorkade även under möbler, i hall, kök och på toaletter.
 • Möbler ska stå på sina platser.
 • Kök ska vara i god ordning, porslin/bestick m.m. i ordning, inga matvaror kvarlämnade, spis/ugn och kyl rengjorda.             Lokalansvarig ska inspektera lokalerna efter varje uthyrning. Om städning och ordning inte motsvarar standarden måste   hyresmannen rätta till förhållandet.
 • Lokalansvarig har tolkningsföreträde om ordningen inte motsvarar standard.
 • Om hyresmannen inte rättar till förhållandet, behåller föreningen depositionen.
 • Ev. skadade/sönderslagna inventarier ska ersättas av hyresgästen.
 • Hyresmannen kan mista rätten att hyra lokalen i framtiden.

Hushålls- och grovsopor

Föreningens medlemmar och hyresgäster har tillgång ett soprum och miljörum för sorterade sopor enligt anvisningar ovan kärlen. Förnärvarande sorteras plast, metall, papper och glas.

För att komma in i  miljöstugan/grovsoprummet använder du din passagebricka. Miljöstugan är utrustad med sopnedkast.

Grovsoprummet har öppet på tisdagar, torsdagar och söndagar mellan kl 18:30-19:30

I största möjliga mån kommer det att vara bemannat av någon boende i området. Vill du ställa upp, kontakta styrelsen!

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att du följer de anvisningar som finns i miljöstugan när det gäller hur saker ska sorteras och vad som får lämnas där. Felsortering blir både en miljö- och ekonomisk belastning för föreningen.

Den som inte följer reglerna för miljöstugan och föreningen får kännedom om det, kommer att debiteras de extra kostnaderna som vi debiteras av entreprenör.

Exempel på saker som du får kasta sorterat i miljöstuga

 • Mindre elavfall och småbatterier
 • Tillplattade pappkartonger, tidningar, papper
 • Plast
 • metall och plåtburkar
 • Annat brännbart, t ex mindre trasiga leksaker, tyg, trämaterial

Lägg allt skräp i i de behållare som finns på plats och det som kastas skall rymmas i kärl.

Exempel på saker du inte får kasta

 • Vitvaror som kyl- och frys, tvätt- och diskmaskiner, spisar.
 • Bildäck
 • Bilbatterier
 • Giftiga, hälsovådliga produkter, inkl bilvårdsrester och läkemedel.
 • Skrymmande byggavfall och möbler.

När du bygger om/renoverar

Det mesta som blir över efter en renovering/ombyggnation hamnar i kategorin av skräp som inte får lämnas i grovsoprummen, s.k. byggavfall. Exempel på byggavfall är gips, plankbitar, dörrar, kakel/klinker, vvs-avfall, täckpapper, färgburkar, limrester. Denna typ av skräp måste lämnas vid en av kommunens återvinningscentraler. Under Nacka kommuns hemsida kan du läsa mer om var du vänder dig med dina grovsopor och hur du källsorterar.

Tvättstugan

För att komma in i tvättstugan och boka en tvättid använder du din passagebricka. I tvättstugan finns 6 stycken tvättmaskiner samt en grovtvättmaskin, tre torktumlare, tre torkskåp och ett torkrum. Dessa är fördelade i fyra låsbara tvättstugor. Om du tappar din passagebricka kontakta vår låsentreprenör som finns angiven under kontakt.  Kostnad för borttappad bricka är självkostnadspris, vilket betyder att leverantören tar ut kostnad för framtagande av din nya bricka eller nyckel.

Bokning

Bokning sker på bokningstavlan i tvättstuga. Tiderna som gäller är måndag-söndag, kl 7-10, 10-13, 13-16, 16-19 och 19-22. Endast en bokning/tvättid åt gången är tillåten. Grovtvättstugan kan bokas utöver en bokning. Om du inte påbörjar din tvätt 30 minuter efter att din tid börjar avbokas sessionen med automatik och kan användas av någon annan. Både tvätt och torkning måste bli klar inom den bokade tiden – du har inte tillgång att komma in i rummet efter att din tid är slut.

Om du skulle glömma din låsbricka inne i tvättstugan så måste du vänta tills nästa person som bokat tid kommer och öppnar. Är det inte någon som bokat tid så låna din grannes bricka. Du kan inte ringa jour och be om hjälp med detta. VIKTIGT – Du får själv betala den kostnaden, det är inget föreningen kommer att stå för.

Ordningsregler

För allas trevnad har vi regler i tvättstugan. Lär dig reglerna och gör gärna omgivningen uppmärksam på vad som gäller. Vi vill att alla boende skall trivas!

Håll rent och snyggt! Vi har ett gemensamt ansvar för att miljön i tvättstugan är dräglig. Det är allas ansvar att hålla rent efter sig. Den huvudsakliga vardagsstädningen utförs av medlemmar och hyresgäster själva. Till vår hjälp har vi en städfirma som tömmer papperskorgar och städar en gång/veckan.

 • Det är inte tillåtet att röka i tvättstugan eller att medföra husdjur.
 • Minderårig får ej vistas i tvättstugan utan målsman (under 18 år).
 • Du får bara tvätta mattor och större textilier i grovtvättmaskinen.
 • Du får inte färga tvätt i föreningen tvättmaskiner.
 • Du måste använda tvättpåse för att tvätta bygel-BH.
 • Släck, stäng fönster och dra igen dörren när du lämnar tvättstugan
 • Gör en felanmälan snarast om du märker felaktigheter på maskiner.
 • Rengör luddfilter efter torktumling, sopa/torka golv och maskiner.
 • När du tvättat klart, se till att det alltid finns en tvättvagn kvar i det rummet du använt. Tvättvagnarna får ej användas utanför tvättstugan.

Kvarglömda kläder

Föreningen tar inget ansvar för kvarglömda kläder. Dessa kan komma att slängas i samband med städning utan förvaring.

Felanmälan

Om det är något fel på tvättmaskiner eller annan utrustning vänligen ta kontakt med Pg Hiss & Fastighet,

vardagar kl 07.00 – 16.00  022-777 00 00 eller skicka e-post till edolandet@pghissfastighet.se

Blandat

Bil och mopedkörning

Är inte tillåtet i området om man inte har tunga saker att föra in samt vid av- och inflyttning.

Garage/p-platser

För uthyrning av garage och p-platser kontaktar du styrelsen genom e-post info@brfedolandet.se.

Hyreskontrakt parkering/garage upphör samtidigt vid försäljning av lägenheten eller vid avflyttning från föreningen.

Vid försäljning av din bostadsrätt ingår inte den förhyrda garage/parkeringsplatsen. Det är en uppsägningstid på tre månader.

Kostnaden för garage är för närvarande: 380 kr/månad, i bur 506 kr/mån
P-plats: 268 kr/mån

Besökare hänvisas till betal-parkering vid tvättstugan.

Se till att samtliga dörrar till våra gemensamma utrymmen alltid stängs och låses efter dig, så att inga obehöriga kan ta sig in. Det gäller även för att vi vill så klart begränsa möjligheten till inbrott och skadegörelse.

Internet/Kabel-TV

I våra lägenheter finns det möjlighet till två olika leverantörer av internet och kabel-TV,  ComHem och Telenor Särskild debitering sker för nyttjandet av dessa tjänster, dvs varje hushåll väljer själv och betalar dessa kostnader.

Nycklar och passagebrickor

När du som boende flyttar i från brf Edölandet skall samtliga nycklar/passagebrickor överlämnas till den nyinflyttade. Det gäller inte enbart nycklar till lägenheten. Inom föreningen behöver även alla boende nycklar/passagebrickor för att komma in i portar, källare, miljöstuga/grovsoprum och tvättstuga.

Vid förhyrning av garage/p-plats krävs särskild nyckel, den återlämnas alltid vid hyrestidens slut/uppsägning till styrelsen.

Om du saknar någon nyckel eller passagebricka ta kontakt med Lås & Larmteknik Värmdö, tel 08-570 105 55. Nycklarna är kopieringsskyddade och det kontrolleras alltid att man har rätt till att kvittera ut en nyckel.

Låsen på lägenhetsdörren är ditt eget ansvar att byta ut vid behov.

Källarförråd

Det skall finnas ett förråd till varje lägenhet.

Portar

Städning utav portar/trappuppgång sker en gång i veckan. Vänligen se till att inget står i vägen så att det blir städat på alla ytor.

Porten skall vara låst mellan kl. 21.00-04.00

Vid inflyttning till din lägenhet ändrar fastighetsdriften namnskylt på dörr och ditt namn på informationstavlan i port.

Säkerhetsdörrar

Om du har funderingar på att byta ut din ytterdörr till en säkerhetsdörr är det av stor vikt att du väljer en som passar våra trappuppgångar. Det är också en regel att följa den färgkod som gäller i just din port för ytterdörr.

Uthyrning i andra hand

Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand måste du alltid ha styrelsens tillstånd.

Ansökan sker skriftligen, där anges även skäl för uthyrningen, för hur lång tid du vill hyra ut bostaden och vem du skall hyra ut till.

Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för.

Skicka ansökan till e-post: info@brfedolandet.se eller posta i styrelsens brevlåda i tvättstugan. Varje ärende behandlas vid styrelsen månadsmöten.

Vid uthyrning i andra hand är det alltid bostadsrättsinnehavaren som är ansvarig mot föreningen. Samtliga boende i vår förening är skyldiga att följa de stadgar och trivselregler som finns.  Om du mot förmodan skulle hyra ut din lägenhet utan styrelsens tillstånd kan det leda till att du blir uppsagd och lägenheten blir tvångsförsåld.

Bor du i hyresrätt gäller samma regler.

Överlåtelse bostadsrätt

För att överlåtelsen av din lägenhet skall gå så smidigt och snabbt som möjligt finns det ett par moment som måste göras.

 • Kontakta vår förvaltning, Fastum i god tid före försäljning och begär besiktning/syn av lägenheten.
 • Anlita därefter mäklare.
 • Besiktning skall ske innan styrelsen behandlar medlemskapet av ny köpande. Innan utträde/inträde ur föreningen godkänns.
 • Har du hyrt parkering ev extra förråd ta kontakt med förvaltning för uppsägning. Uppsägningstid, se hyreskontrakt.
 • Återlämna samtliga nycklar/låsbricka till källare, grindar/garage och tvättstuga till förvaltning eller efter annan överenskommelse med mäklare.
 • Kom ihåg att kontakta kabel tv/bredbandsleverantör gällande ditt avtal och elbolag innan flytt.
 • Handläggningstiden för överlåtelse ligger på ca 6 veckor.

Flytt från hyreslägenhet

 • Kontakta vår förvaltning, Fastum när du skall flytta.
 • Det sker alltid en besiktning utav lägenheten.
 • Har du hyrt parkering ev extra förråd ta kontakt med förvaltning för uppsägning. Uppsägningstid, se hyreskontrakt.
 • Återlämna samtliga nycklar/låsbricka till, lägenheten, källare, grindar/garage och tvättstuga till vår förvaltning.
 • Kom ihåg att kontakta kabel tv/bredbandsleverantör gällande ditt avtal och elbolag innan flytt.