Nycklar/Taggar

Nycklar och passagebrickor

När du som boende flyttar i från Brf Edölandet skall samtliga nycklar/passagebrickor överlämnas till den nyinflyttade. Det gäller inte enbart nycklar till lägenheten. Inom föreningen behöver även alla boende nycklar/passagebrickor för att komma in i portar, källare och tvättstuga. OBS-Nyckel till grind för parkering skall inlämnas till Styrelsen.

Vid förhyrning av garage/p-plats krävs särskild nyckel, den återlämnas alltid vid hyrestidens slut/uppsägning.

Nu finns även passagebrickor/nycklar till cykel/moped förråden som finns att kvittera ut mot en depositionskostnad. kontakta styrelsen vid behov.

Om du saknar någon nyckel eller passagebricka ta kontakt med Lås & Larmteknik Värmdö, tel 08-570 105 55. Nycklarna är kopieringsskyddade och det kontrolleras alltid att man har rätt till att kvittera ut en nyckel.

Låsen på lägenhetsdörren är ditt eget ansvar att byta ut vid behov.