Protokoll, redovisningar och kallelser

Protokoll, redovisningar och kallelser

Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. De beslut som fattas på våra stämmor är väldigt viktiga och berör alla medlemmar i föreningen. Besluten gäller även de boende som är hyresgäster. Stämman ger medlemmarna möjlighet att göra sin röst hörd och påverka föreningen.

2021

PROTOKOLL DIGITAL ÅRSSTÄMMA 2021

Kallelse 2021

Årsredovisning 2020

2020

Protokoll årsstämma 2020

Kallelse föreningsstämma 2020

Årsredovisning 2019

2019

Protokoll årsstämma 2019

Årsredovisning 2018

2018

Protokoll årsstämma 2018

Årsredovisning 2017

2017

Protokoll årsstämma 2017

Protokoll extra föreningsstämma 2017

Årsredovisning 2016

2016

Protokoll stämma 2016

Brf Edölandet svar motioner 2016

Kallelse Årsstämma 2016

Årsredovisning 2015

2015

Årsstämma maj 2015

Kallelse årsstämma 2015

Motioner, valberedningen och årsstämma 2015

Årsredovisning 2014

2014

Prototkoll extra stämma dec 2014

Kallelse extrastämma 2014-12-09

Skrivelse stadgeändring Edölandet 20141128

Protokoll årsstämma 2014