Årsmöte för bokslut år 2022

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE ÅRSMÖTET

Årsmötet var planerat gå av stapeln den 1 juni, tyvärr av olika anledningar som vi i styrelsen inte har kunnat styra över,  är vi nu tvungna att senarelägga årsmöte till tisdagen den 20 juni kl 18.00 i Boo Folkets hus.

Orsaken är att årsredovisningen från Fastum ännu inte är klar och även att kallelser inte har skickats ut från Fastum, för att vara er tillhanda två veckor innan mötesdag.

Årsredovisningen kommer att läggas ut på hemsidan så snart vi har den från Fastum.

Styrelsen önskar en trevlig Kristi Himmelsfärdshelg