Information från Styrelsen

Nu är äntligen våren här med fågelsång och måsars läten, som ni säkert uppmärksammat har fågeldrakar installerats på tre tak inom området för att försöka hålla måsar på avstånd. De verkar skrämma till en början, vi får utröna resultat senare.

Våra portgolv är nu klara med klinkers, kvarstår mindre arbeten med fogar och lister. Det blev riktigt snyggt och vi ser över offert för inköp av entrémattor.

Arbetet med att foga om fasader har tagits upp igen nu med bättre väder förhållande, det utförs löpande och ni kommer finna information i port när er huskropp är aktuell. De utför arbetet med skylift och kommer att röra sig nära fasad.

Passage systemet är installerat men ej driftsatt, en kallelse kommer att aviseras i portarna när det är dags för er att hämta ut nya brickor.

Kommande viktiga datum

Vårens städdag med container är den 18 maj kl 10:00

Årsmötet kommer att annonseras ut så snart revisor meddelar tidplan.

Styrelsen önskar en fin Valborgsmässoafton         

intressekontroll för laddstolpar

Hej,

För att diminsionera rätt och få en rimlig känsla för hur stort intresset är för installation av elstolpar för att ladda el/hybrid-bilar i vår förening önskar styrelsen att de boende fyller i enkäten på den här länken

Vi önskar svar så snart som möjligt 10/4 2024 avslutar vi enkäten.

Med vänliga hälsiningar styrelsen