Garagestädning

Sopning och spolning av garaget sker
den 15 Maj mellan kl 08:00 – 16:00.

VIKTIGT!!
Garagegolvet ska sopas och spolas, samtliga bilar, motorcyklar som förvaras i garaget behöver flyttas ut före kl: 08:00 den 15 Maj.

Spolningen är viktig för att minska nedbrytning av betongen och få en renare miljö för oss alla. Flyttas bilen ut undviker du dessutom att få en dammig eller nedstänkt bil.

Garaget ska vara tömt på samtliga fordon samt alla föremål som står på golvet, kvarvarande föremål på aviserad städdag märks och förvaras på garagehyresgästens bekostnad.

Föreningen kommer INTE att ansvara för bilar/mc som blir neddammad/vattenstänk under garagestädningen.

Styrelsen påminner om att på din p-plats får endast fordon förvaras, ingen övrig förvaring av t.ex. brandfarligt vätska, däck eller annat i enlighet med brandinspektion och fastighetens SBA.

Hälsningar

Styrelsen

STÄDDAG 16 MAJ

STÄDDAG 16 MAJ

Lördag 16 Maj är det städdag i föreningen!

Vi träffas kl: 10:00 utanför städförrådet/grovsoprummet för mer information om vad vi ska göra.

  • Alla portar kommer att få en kasse med blommor till krukorna, som ska stå utanför varje port, även jord till det kommer finnas.
  • Vi får alla hjälpas åt med vattningen.
  • En sopcontainer kommer finnas uppställd på gården för diverse grovsopor. 

Då vi befinner oss i Corona tider kommer det tyvärr inte bli någon korvgrillning denna dag!

VÄLKOMNA !

Styrelsen

Fortsätt läsa ”STÄDDAG 16 MAJ”

Uppmärkning av förråd

Vi har uppmärksammat att det är några som av någon anledning fått fel förråd i källaren.

För att få rätsida på det vill vi att ni skriver ert lägenhetsnummer och namn på bifogad etikett, och fäster den på ditt förråd

Länk för att ladda hem filen finns Här

Lägenhetsnumret står på hyresavin.

 

/Styrelsen

Sopning och spolning av garage

Viktigt!

Sopning och spolning av garage kommer att ske den 6/9 mellan kl: 08:00 – 16:00.

Garagegolvet ska sopas och spolas av, samtliga bilar, motorcyklar som förvaras i garaget behöverflyttas ut före kl 08:00 den 6 september.

spolningen är viktig för att minska nedbrytning av betongen och få en renare miljö för oss alla. Flyttas bilen ut undviker du dessutom att få en dammig eller nedstäntk bil.

Garage ska vara tömt på samtliga fordon samt alla föremål som står på golvet, kvarvarande föremål på aviserad städdag märks och förvaras på garagehyresgästens bekostnad.

Föreningen kommer INTE att ansvara för bilar/mc som blir ndeddammad/vattenstänk under garagestädningen.

Föreningen erbjuder parkering fr.o.m onsdag 5 september t.o.m fredag 7 september på parkering på Nybacka kvarterets tomt. (tomten där pendlarparkerinen till vis del finns kvar och byggarbeten pågår).

 

Styrelsen påminner om att på din p-plats får endast fordon förvars, ingen övergi förvaring av t.ex. brandfarlig vätska, däcke eller annat i enligthet med brandinspektionen oastighetens SBA.

Städdag 2017-09-24

Det är dags för städdag igen! Styrelsen bjuder på varm korv med bröd, aktiviteter för barnen och alla redskap som kan behövas!

Kom ut, träffa dina grannar och hjälp till att få en snyggare utemiljö, allt på en gång.

Vi börjar klockan 10 och slutar klockan 15, alla är välkomna oavsett kunskap, ork eller tid!