Fordon

Motorfordon

Målsättningen är att vårt område skall vara så fritt från biltrafik som det är möjligt.

  • Grundregeln är att det råder generellt förbud att köra motorfordon i området men vi har vissa undantag. Det är tillåtet att med låg fart (maximalt 10 km/tim) köra in i området för i- och urlastning vid mycket tunga transporter.
  • För handikappade och sjukdomstransporter gäller särskilda undantagsregler, parkering av motorfordon i området är inte tillåten. I undantagsfall kan parkeringstillstånd utfärdas, för tillstånd skall kontakt tas med förvaltningen.
  • Det är inte tillåtet att köra moped i området, ett undantag från denna regel är vid parkering av moped på den gård där man bor. I dessa fall är det tillåtet att med låg fart (maximalt 10 km/tim) och närmaste vägen köra in till sin gård. Att använda området för genomfart är inte tillåtet.