Fastigheten

Fastigheten

ORMINGE 44: 1, byggnadsår 1969 belägen i Orminge, Nacka kommun med adress Edövägen 6-28.

På fastigheten finns 11 huskroppar som alla består av trapphus utan hiss,  två våningar och totalt 160 lägenheter

Lägenhetsfördelningen av de totalt 160 lägenheterna är som följer:

1 rok                 2 rok                 3 rok                 4 rok                 5 rok

64 st                 24 st                  2 st                    69 st                  1 st