Information om avgiftshöjning 2015

Till medlemmar i Brf Edölandet

Styrelsen har tillsammans med föreningens ekonom från Restate gjort en bedömning av det ekonomiska läget och beslutat att från den 1 JULI 2015 höja avgiften med 61 kr per kvm och år.

Höjningen är enligt föreningens ekonomiska plan som gjordes i samband med förvärvet av fastigheterna i september 2013. Din nya avgift kommer i början på juni månad. 

Vi kommer inom kort även att delge alla medlemmar detta per brev.

Vänliga hälsningar

Styrelsen