Städdag med container 28 mars kl 10, öppettider i grovsoprummet med start 30/3

 

Städdag

Lördagen den 28 mars är det dags för en av vårens städdagar. Vi samlas från kl 10 utanför miljöstugan intill tvättstugan.

Tanken med denna städdag är att så många som möjligt kan vara med för att hjälpa till att få iordning i våra gemensamma utrymmen i första hand. Det är främst i källare och grovsoprum som det har blivit stora berg av skräp av diverse slag. En del av de förråd i källare som är olåsta och omarkerade kommer att tömmas. När detta arbete är klart ska vi kunna fördela förråd till de som idag saknar ett i största möjliga mån. Det finns även möjlighet att själv röja i sitt källarförråd, du kanske har något hemma i lägenheten som du behöver bli av med eller aldrig fick sålt på loppisen.

 • Container kommer att finnas på plats.
 • Vi kommer att fördela arbetsuppgifterna när vi samlas.
 • Har du en pirra eller liknande ta gärna med, oömma kläder och arbetshandskar är att föredra.
 • Kl 13.00 blir det en paus med korv, kaffe och kaka.
 • Kl 16.00 låser vi containern och hoppas vara färdiga!

Styrelsen kommer att återkomma med ytterligare en städdag senare under våren, då är det vår utomhusmiljö och trädgårdsarbete som står i fokus!

Grovsopor

När vi efter denna helg fått fint i våra källare, andra utrymmen och du blivit av med det du önskat slänga/rensa har styrelsen beslutat att införa öppettider i grovsoprummet.  Som styrelsen tidigare informerat om, du har säkert också själv sett att det har varit överfyllt och missköts. Obehöriga som tar sig in och det har lämnats sopor, byggavfall som inte hör hemma i vårt grovsoprum. Vi har haft frivilliga som gjort stora insatser för att få lite bättre ordning och tyvärr har vi betalat extra avgifter till entreprenör vid flera tillfällen. Detta är ohållbart på alla vis, ekonomiskt för föreningen och inte minst ur miljösynpunkt.  

Alla extra kostnader som beror på att boende inte sorterar sopor/byggavfall enligt anvisningar och misskötsel debiteras föreningen för. Det kan även bli frågan om en avgift/böter som tas ut direkt av boende.

 

Vi kommer att genomföra öppettider som ett försök under några månader. För att få detta att fungera behöver vi ha boende som kan hjälpa till med bemanningen. Om vi lyckas få ihop ett gäng så handlar det kanske om att hjälpa till ett par gånger om året. Hör gärna av dig till styrelsens e-post eller prata med någon av oss under städdagen om du kan ställa upp eller har bra idéer!

 • Från och med måndagen den 30 mars kommer grovsoprummet ha öppettider!
 • Öppet helgfria onsdagar kl 18-20 och sista söndagen varje månad kl 16-17, vid större helger så som  påsk eller jul är det stängt.
 • Det kommer att vara bemannat i största möjliga mån.
 • Det här får du slänga i grovsoporna. Mindre elavfall och småbatterier. Pappkartonger (isärtagna), glas, plast- och plåtburkar och annat mindre metallavfall, trasiga leksaker, mattor och annat brännbart. Allt skall läggas i de utställda behållare som finns på plats.
 • Vitvaror, bildäck, bilbatterier och andra bilvårdsrester, giftiga, hälsovådliga produkter, möbler och byggavfall får inte slängas i grovsoporna!
 • Vår närmsta återvinningscentral finns i Skuru, se www.nacka.se för öppettider.
 • På Nacka kommuns hemsida finns även en sorteringsguide.
 • I vårt närområde (Lidls parkering bland annat) finns även en miljöstation där du kan lämna, papper, glas, plast o dyl

Till sist, för allas trevnad!

Ta hand om dina byggsopor direkt, lämna inget i trappuppgångar eller utanför fastigheten.  Våra portar, källarutrymmen/gångar skall hållas tomma! Det är brandfarligt att material samlas utan uppsikt och utryckningspersonal skall kunna ta sig fram obehindrat.

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen

Brf Edölandet

 

E-post: info@brfedolandet.se