Fuktskador och ombyggnader

Fukt är något av det värsta ditt hem kan drabbas av. Det är inte bara läckande kranar eller element som orsakar olyckor om de får stå och droppa ifred. Även en felupphängd handduksvärmare eller ett kylskåp utan droppskydd kan vara början på en lång, dyr och tråkig skadehistoria.

Att tänka på:

Som bostadsrättsinnehavare och hyresgäst är det viktigt att man är uppmärksam och slår larm om man misstänker att det finns risk för en vattenskada. Felanmälan görs till Jensen i första hand, Restate och styrelsen tar vidare ärendet då större insatser behövs.

Tänk även på att löpande kontrollera att ni har en fullgod försäkring ifall en skada skulle uppstå.

Gör själv inspektioner och åtgärder som förhindrar att vattenskador uppstår.

Läs igenom förenings stadgar!

 Här följer några tips och råd.

 

  • Täck inte för element med möbler eller tjocka gardiner som gör att eventuella vattenskador inte upptäcks i tid.
  •  Åtgärda droppande kranar.
  • Kontrollera vägg- och golvbeklädnader i våtutrymmen, det får inte finnas öppna skarvar eller sprickor i dessa. Om sådana upptäcks bör en fackman kontaktas för åtgärd.
  • Täta skruvhål och rörgenomföringar på riktigt sätt.
  • Kontrollera att ventilationen fungerar i våtutrymmet/badrum. (Sätt en bit papper framför ventilationen, sitter pappret kvar, ok!)
  • Risken är stor för läckage när det gäller diskmaskiner och tvättmaskiner med dess anslutningar. Diskmaskinsunderlägg skall finnas under diskmaskin, vattentätt och uppvikt i bakkanten. Det finns även underlägg för kyl och frys. Vid installation av dessa slag anlita alltid fackman! Tvätta eller använd inte diskmaskinen om du inte själv är hemma.

Vid väsentliga ombyggnader skall godkännande erhållas av styrelsen. Med väsentlig ombyggnad menas flytt av väggar, nya funktioner, våtrum samt ändringar i installationer (avlopp/el/ventilation). Detta för att säkerställa fastighetens långvariga bestånd och undvika skador av olika slag. Anlita alltid behörig fackman vid dessa ombyggnader.

 Hälsningar

Styrelsen, Brf Edölandet