Miljöstugor/grovsoprum och tvättstugan

Tyvärr har vi sedan en lång tid tillbaka stora problem i våra gemensamma utrymmen. De regler som finns avseende sortering av sopor och bl a att hålla snyggt efter sig i tvättstugan efterföljs inte. Det har även uppmärksammats av boenden vid flera tillfällen att personer som inte bor i föreningen slänger diverse skräp i våra miljöstugor samt att tvättstugan används av utomstående. Det förekommer även att boende tar med sig avfall eller grovsopor från sitt sommarboende eller liknande och slänger här.

Alla boende måste efterfölja de regler som finns och det är inte under några som helst omständigheter tillåtet att låna ut sin bricka till personer som inte bor inom brf Edölandet! När några fåtal inte följer det som gäller drabbas vi alla tyvärr. En del boende känner sig inte trygga när de lämnar sina sopor eller tvättar. Det har även förekommit skadegörelse, hela låsanordningen till tvättstugan och sopnedkast ”försvann”, dörrar bryts upp och allmän oaktsamhet förekommer både i tvättstugan och i miljöstugorna.

Allt detta medför stora kostnader för föreningen och det drabbar oss alla. Vi har fått betala för extra tömningar, sortering och städning av grovsoporna flertalet tillfällen under 2014 och nu är det dags igen. Det är pengar som vi kan använda till betydligt bättre och trevligare saker i vårt område.

Styrelsen har därför beslutat att införa öppettider i vårt grovsoprum. Tvättstugan behöver en hel del förbättringar bl a nya dörrar, skyltar om regler och en ordentlig storstädning. Mer information om dessa förändringar/förbättringar kommer att ske löpande.

Sammanfattningsvis, lär dig reglerna och gör gärna även omgivningen uppmärksam på vad som gäller. När du ser något som inte fungerar, gör alltid en felanmälan till vår fastighersservice, Jensen, telefon: 08-560 502 19 (vardagar kl 07:00 –10:00, 14:00 -16:00). Vi inom brf Edölandet vill att alla skall trivas!

Se reglar under +information/om boendet

Med vänliga hälsningar

Styrelsen