Taken på brf Edölandets fastigheter

Föreningen har anlitat en konsultfirma för att ta fram underlag på de takrenoveringar som våra fastigheter är i behov av. Utifrån det underlag som arbetats fram har styrelsen skickat ut takofferter till företag. Några har varit intresserade och vi väntar svar senast den 20 februari på vår offertförfrågan. Styrelsen kommer tillsammans med konsultfirman gå igenom offerterna och där efter ta beslut vilken firma vi skall anlita. Vi kommer även att se över skarvarna på våra hus i samband med dessa renoveringar.

I dagsläget är det svårt att säga när vi kan påbörja dessa arbeten. Vi hoppas att offertförfarandet leder oss till rätt entreprenör och att vi får den absolut bästa lösningen för våra hus!

Styrelsen brf Edölandet