Getingar

Om du tycker att du sett många getingar vid husfasaden fast det bara är försommar, så är det drottningar som är ute och söker boende.

Håll bara koll på dem, så kan du hindra bon på olämpliga platser som på balkongen.

Det är geting drottningar som är ute och letar efter att bygga bo, geting drottningarna har övervintrat och nu vaknat till liv. De har gett sig ut i världen för att hitta platser för sina bon och för att börja byggandet samt lägga ägg.

Förirrar de sig in i lägenheten kan du visa ut dem genom att dra ner persienner öppna fönster eller balkongdörr, de hittar ut i ljuset igen.

I slutet av sommaren är det dags för nya getingar i trädgårdar och i hemmen. Det är det arbetslösa arbetargetingar som irrar runt.

Hälsningar

Styrelsen