Obligatorisk ventilationskontroll av SVG (Svenska ventilationsgruppen AB) utförs inom brf Edölandet i september!

Hej!

I dagarna har information gått ut till samtliga boende inom föreningen att en ventilationskontroll kommer att utföras i våra fastigheter. I skrivelsen framgår när kontrollen och arbetet utför just i din lägenhet. 

Det är mycket viktigt att SVG får tillgång till lägenheten för att möjliggöra detta arbete. I informationen framgår när din port skall besökas och hur man gör om man inte kan vara hemma.

Här kan du även läsa informationsbladet!

OVK – SVG September 2015

Med vänlig hälsning

Styrelsen