Sopning och spolning av garage

Viktigt!

Sopning och spolning av garage kommer att ske den 6/9 mellan kl: 08:00 – 16:00.

Garagegolvet ska sopas och spolas av, samtliga bilar, motorcyklar som förvaras i garaget behöverflyttas ut före kl 08:00 den 6 september.

spolningen är viktig för att minska nedbrytning av betongen och få en renare miljö för oss alla. Flyttas bilen ut undviker du dessutom att få en dammig eller nedstäntk bil.

Garage ska vara tömt på samtliga fordon samt alla föremål som står på golvet, kvarvarande föremål på aviserad städdag märks och förvaras på garagehyresgästens bekostnad.

Föreningen kommer INTE att ansvara för bilar/mc som blir ndeddammad/vattenstänk under garagestädningen.

Föreningen erbjuder parkering fr.o.m onsdag 5 september t.o.m fredag 7 september på parkering på Nybacka kvarterets tomt. (tomten där pendlarparkerinen till vis del finns kvar och byggarbeten pågår).

 

Styrelsen påminner om att på din p-plats får endast fordon förvars, ingen övergi förvaring av t.ex. brandfarlig vätska, däcke eller annat i enligthet med brandinspektionen oastighetens SBA.