UTDELNING AV PORTTAGGAR

Nu börjar det närma sig för uppstart av portsystemet!

Uthämtning av tagg till portsystemet samt tvättstugans nya bokningssystem sker vid följande tillfällen:

För brf-medlemmar och hyresgäster hos Brf. Edölandet:

Tisdag 14/5 kl 18-19 i lokalen under tvättstugan.

Lördag 18/5 kl 10-12 i lokalen under tvättstugan.

Observera:

  1. GILTIG FOTOLEGITIMATION skall uppvisas.
  2. Endast den/de som står listade som ägare av bostaden får kvittera ut taggar.

För de hyresgäster som hyr sin bostad i andra hand,

Tisdag 21/5 kl 18.30- 19.30 i lokalen under tvättstugan.

Lördag 25/5 kl 13-15 i lokalen under tvättstugan.

  1. För dig som hyr i andrahand krävs en fullmakt från lägenhetsinnehavaren.

Här finns en mall att använda för en giltig fullmakt: Fullmakt

 

  1. GILTIG FOTOLEGITIMATION skall uppvisas av dig som hyr.

Nacka kommun ansvarar för att deras hyresgäster fått information vad som gäller för kvittering av taggar.

Denna information finns även att tillgå på Brf Edölandets hemsida.

Håll utkik på hemsidan gällande när information om aktivering av taggar till bokningstavlan kommer.  

Styrelsen, Brf Edölandet

intressekontroll för laddstolpar

Hej,

För att diminsionera rätt och få en rimlig känsla för hur stort intresset är för installation av elstolpar för att ladda el/hybrid-bilar i vår förening önskar styrelsen att de boende fyller i enkäten på den här länken

Vi önskar svar så snart som möjligt 10/4 2024 avslutar vi enkäten.

Med vänliga hälsiningar styrelsen

Skärpt automatisk låsning av portarna

Som ett steg för att öka säkerheten och att hålla objudna besökare i våra trapphus borta så har styrelsen beslutat att strama åt den automatiska låsningen av våra portar.

Det innebär att ni boende kommer att behöva ha med nyckel till porten efter kl: 18:00 på kvällen.

Intresseanmälan – Laddstolpar i garaget

Styrelsen vill gärna att så många som möjligt av alla boende i Brf Edödlandet svarar på nedan länkad enkät för att se hur stort intreset är för att bestycka ett antal p-platser i garaget med laddstoplar för el/hybrid bilar.

el-bil som laddar
El-bil som laddar

Klicka här för att komma till enkäten. (Öppnas i ny flik i Google Forms).

Föreningsstämma 2020

Tisdagen den 23:e juni kl 18:00 kallas föreningens medlemmar till ordinarie årsstämma på Boo Folkets hus.

På grund av Covid-19 och rådande omständigheter har det blivit dröjsmål med bokslut och kallelse, men nu är allt klart.

Även om det i skrivande stund fortfarande råder restriktioner gällande exempelvis mötesantal, så har styrelsen ändå valt att kalla till stämman den 23:e juni för att uppfylla det som står i lagen om ekonomiska föreningar.

Om du som medlem inte kan komma på stämman så kan du skicka ett ombud istället, det finns ingen begränsning i hur många medlemmar som ett och samma ombud kan företräda.

Ombudet behöver ha med sig en daterad underskriven fullmaktsblankett.

Laddas ner från länken här:  Fullmakt 2020

Om du har frågor eller vill lämna kommentarer så kan du alltid ta hjälp av oss i styrelsen,  kontakta styrelsen HÄR

Förhoppningen är att mötet blir kort och effektivt med begränsad interaktion, bland annat genom följande åtgärder:

  • Det kommer inte att hållas några längre anföranden på stämman
  • Frågorna på stämman bör koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen
  • Den som känner minsta symptom uppmanas att inte delta fysiskt vid stämman utan att delta via ombud, enligt instruktioner ovan.

Observera att vi i år inte tillhandahåller någon förtäring i samband med mötet.

 Kallelsen skickades ut till samtliga medlemmar via post och var er tillhanda tisdagen den 2 juni 2020.

Kallelse föreningsstämma 2020

Årsredovisning Brf Edölandet 2019

Hälsningar Styrelsen

Analog-tv utgår i september

Com hem som levererar tv genomför en digitalisering och kommer inom kort att lägga ner all analog TV utsändning. (planerat till september 2020).

Läs mer här för att ta reda på hur det påverkar dig som boende i Brf Edölandet.

/Styrelsen

Garagestädning

Sopning och spolning av garaget sker
den 15 Maj mellan kl 08:00 – 16:00.

VIKTIGT!!
Garagegolvet ska sopas och spolas, samtliga bilar, motorcyklar som förvaras i garaget behöver flyttas ut före kl: 08:00 den 15 Maj.

Spolningen är viktig för att minska nedbrytning av betongen och få en renare miljö för oss alla. Flyttas bilen ut undviker du dessutom att få en dammig eller nedstänkt bil.

Garaget ska vara tömt på samtliga fordon samt alla föremål som står på golvet, kvarvarande föremål på aviserad städdag märks och förvaras på garagehyresgästens bekostnad.

Föreningen kommer INTE att ansvara för bilar/mc som blir neddammad/vattenstänk under garagestädningen.

Styrelsen påminner om att på din p-plats får endast fordon förvaras, ingen övrig förvaring av t.ex. brandfarligt vätska, däck eller annat i enlighet med brandinspektion och fastighetens SBA.

Hälsningar

Styrelsen

Uppmärkning av förråd

Vi har uppmärksammat att det är några som av någon anledning fått fel förråd i källaren.

För att få rätsida på det vill vi att ni skriver ert lägenhetsnummer och namn på bifogad etikett, och fäster den på ditt förråd

Länk för att ladda hem filen finns Här

Lägenhetsnumret står på hyresavin.

 

/Styrelsen

Rensning av cykelställ

Rensning av cykelställ och cyklar, vagnar och leksaker lösa på gård och i garage.

Vi kommer att tömma cykelställ och källare på oanvända/kvarglömda cyklar, barnvagnar och leksaker, som står utanför förråden.

Alla cyklar, barnvagnar och leksaker måste märkas
med namn, lägenhetsnummer samt datum väl synligt
på cykeln.

Alla cyklar, barnvagnar och leksaker som inte är
markerade den 30 april kommer att tas bort!

Omhändertagna cyklar, barnvagnar och leksaker
kommer att förvaras i 3 månader, om du saknar din
cykel, kontakta styrelsen.

Efter tre månader skänker föreningen bort de cyklar som
ingen krävt tillbaka till välgörande ändamål.

Uppklippta lås kommer inte att ersättas

Hälsningar/Styrelsen/Brf Edölandet