Sommarbrev från styrelsen

Nu tar Styrelsen sommarledigt under vecka 28-31, det innebär att det kan ta lite längre tid att få svar via e-post eller på brev som stoppats i vår brevlåda och vi kommer inte finnas lika tillgängliga.

Det har vart en bra vinter / vår och styrelsen har haft ordinarie möten första tisdagen i var månad, arbetet har löpt på väl och vi är en bra samarbetande grupp.

Styrelsen fortsätter från 13 augusti att mötas första tisdagen i månaden med avvikelse för ledighet då flyttas mötet till nästkommande tisdag, ni är välkomna att besöka oss för frågor första 15 minuterna. Mötet startar kl 18:00 och  i källarlokalen under 8A.

Här nedan kommer information samt påminnelse om hänsyn.

Moped och cykelförvaring

Vi har tagit fram en lösning för moped och cykelförvaring, det är först och främst för dem som nyttjar cykel eller moped som färdmedel. Förvaring för längre tid t.ex. vintertid finns i källare, kontakta styrelsen om ni önskar förvara cyklar i källare.

Sophantering

Det har vart ett stort intresse att sopsortera, trycket ökar och kärlen blir fulla fort. Vi ser framemot att under höst/vinter se över och utveckla sopsorteringen och tillgängligheten.

Kommande planerat arbete

Ni kommer inom kort få ett informationsbrev från Enex gällande justering av värmesystemet, det kvarstår en etapp efter installation av bergvärme.

Samtliga stamventiler i huskroppar byts ut och hemma hos er kommer radiatorventiler och termostater gås igenom för att säkerställa att värmen fördelas till vardera lägenheten. Den här vintern var det några som hade det kyligare, viktigt att ni inte flyttar element och byter ventiler själva utan att rådgöra med Styrelsen först.

Trapphus i länga 24 A och B

Entrédörrar ut mot parkering har nu i dagarna  skruvats igen, dessa dörrar är för de i behov av tillgänglighetslösning pga av handikapp. Det behovet finns inte idag inom adressen, däremot har dörrarna stått öppna dygnet runt vilket orsakar en otrygghet.
Det bor barnfamiljer som inte vill att barnen ska springa direkt ut till parkeringen samt att det bankar och slår i huset när dörrar smälls igen av era passager.

Det skapas en oro för boende då portarna står öppna dygnet runt med risk för skadegörelse såsom brand och oönskade besök nattetid.

Om man av någon anledning, t.ex. vill släppa in/ut katten, invänta pizza bud eller vid lastning, ställs porten upp skall man se till att den stängs efteråt och den kan stå uppställd en kortare tid och under uppsikt.

Styrelsen projekterar portrenovering i framtida planerat underhåll och tittar redan nu på lösningar med glaspartier, ytskikt och nytt låssystem, vilket kommer gälla för era entrédörrar i  huslänga 24 A och B och även möjligt i andra portar öppna upp för entrédörr mot gräsytor. Planerat om ca 2-3 år

Garaget      

Brf Edölandet har fått erbjudande om att ingå i Nacka kommun ”Wallstreet”, vilket innebär att vi får hit en känd muralmålare som skall måla fasaden på vårt garage.  Mer info kommer läggas ut här inom kort och på Nacka kommun hemsida.

Utemiljö
Som boende i en bostadsrättförening har man ett ansvar för föreningens alla tillgångar och dit hör även utemiljön som gräsmattor, träd, planteringar, gångvägar, lekplatser, parkeringsplatser, grillplatser, utemöbler och papperskorgar. Dessa tillgångar skall förvaltas och underhållas och ansvaret för detta ligger hos alla boende. En trevlig utemiljö gagnar alla i föreningen och det är också ett bra skyltfönster mot omvärlden. Förutom att ta egna initiativ ifråga om renhållning bör man delta i de städdagar som styrelsen anordnar vår och höst. Ju fler som ställer upp ju mindre arbete blir det för var och en och desto fortare blir man färdig.

De blomkrukor som står  utanför portarna har ingen skötsel, utan det är ni som bor i porten som får hjälpas åt att vattna och sköta om dessa.

Styrelsen har via AFF nollställt grönytor, många var oroliga då buskagen klipptes ner och det blev tomt och kalt. Idag ser vi en sprudlande återväxt och våra rabattera är mer välvårdade än tidigare.  Arbete pågår med att ersätta några buskar/träd som dött och vi kommer även beskära kanter mot asfalt för ett mer välvårdat intryck.

Det har även skett underhåll av alla bänkar och bord inom området, där fortgår arbete med översyn för förbättringar med tillkommande bänkar eller bordsytor inom området.

En påminnelse om att visa hänsyn till dina grannar

Tänk på att du bor i ett flerfamiljshus, störande ljud bör generellt undvikas vardagar mellan kl 22.00 – 06.00, helger kan det vara ok med en stopptid vid midnatt 00:00.
Borrning i väggar får ej förekomma efter kl 20.00 och bör på helger påbörjas efter kl 10.00. Vid högtider/helgdagar bör man inte borra eller snickra, bättre respektera varandra.

Det är sommar och det är alltid trevligt med en fest, sång och grillning, säg gärna till dina grannar i förväg om ni skall ha en större fest.
En förvarnad granne har mer förståelse. Dock har de flesta av oss en större tolerans under sommaren, vi blir lite gladare och vill sitta ute längre på balkongen och njuta av sommarkvällen.

Om någon har invändningar, försök att komma överens om en lämplig tidpunkt för då ljudnivån ska sänkas eller kanske räcker det med att sänka samtalstonen.
Att ha en fest i 2-3 dagar kan vara påfrestande för dina grannar, hänvisar till att hyra en lokal för större och längre firanden.

Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för alla som tillhör ditt hushåll- även för besökare till lägenheten.

Tänk även på att vissa ljud sprider sig extra långt i våra betongväggar.
Att spela musik är jättetrevligt, men grannen som bara får njuta av bastonerna uppskattar det troligtvis inte lika mycket.
Tänk även på ljudnivån vid öppna fönster och uteplatsdörrar.

Grillning

Grillning ska ske på ett sätt som gör att grannar inte störs. Grillning med kol är endast tillåten på anvisad grillplats ute på gården.
Vid all grillning ska brandsläckningsutrustning finnas tillgänglig, eventuella skador som uppstår i samband med grillning ansvarar lägenhetsinnehavaren för.
Förvaring av gasol ska ske enligt rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Grill får ej placeras eller förvaras invid fastigheternas väggar.

Våra husdjur

Rastning av hundar och katter ska ske utanför bostadsrättsföreningens område. Hundar ska hållas kopplade. Kattägare ansvarar för att övriga boende inte får olägenheter av lösgående katter.

Stämman

Styrelsen Tackar för uppslutningen på stämman och för bra frågor som kom upp, vi återkopplar om tvättstuga, portar, fasade m.m. här på hemsidan när vi har kommit vidare i arbetet.

Önskar er alla en riktigt fin sommar
Hälsningar
Styrelsen

NYA CYKEL OCH MOPED FÖRRÅD

Nu kan man få kvittera ut en passagebricka till självkostnadspris till cykel och moped förrådet som ligger uppe vid vändplanen Edövägen 28 B.
Där kan man förvara sin cykel under säsong och sen till hösten/vintern kan man ställa ner cykeln i källaren igen.
Är du intresserad av en plats kan du höra av dig till Pia i styrelsen eller lägga en lapp i brevlådan vid tvättstugan med ditt namn, telefonnummer och din adress, så hör vi av oss till dig.

Bildresultat för cykel förråd

Hälsningar Styrelsen

2019-06-30

Dags att sopa ur vårt garage

Sopning och spolning av garaget sker
den 11 juni mellan kl 08:00 – 16:00.

VIKTIGT!!
Garagegolvet ska sopas och spolas, samtliga bilar, motorcyklar som förvaras i garaget behöver flyttas ut före kl 08:00 den 11 juni. Spolningen är viktig för att minska nedbrytning av betongen och få en renare miljö för oss alla. Flyttas bilen ut undviker du dessutom att få en dammig eller nedstänkt bil.

Garaget ska vara tömt på samtliga fordon samt alla föremål som står på golvet, kvarvarande föremål på aviserad städdag märks och förvaras på garagehyresgästens bekostnad.

Föreningen kommer INTE att ansvara för bilar/mc som blir neddammad/vattenstänk under garagestädningen.

Styrelsen påminner om att på din p-plats får endast fordon förvaras, ingen övrig förvaring av t.ex. brandfarligt vätska, däck eller annat i enlighet med brandinspektion och fastighetens SBA.

Hälsningar

Styrelsen

Dåligt tryck i vattenledningar 26 april 2019

Ventilbyte i Orminge vattentorn 23–26 april 2019

Nacka vatten och avfall kommer att utföra ett ventilbyte som kräver att tornet tas ur drift några dagar. De dagar ventilbytet pågår kan vattentrycket bli sämre i Orminge och Kummelnäs och därför ber vi dig som fastighetsägare i området att vänta med större vattenuttag som att fylla pooler och vattna gräsmattor.

Detta berör Brf Edölandet och därför upplever de flesta just nu sämre tryck i vattenledningar.

Hälsningar

Styrelsen

Uppmärkning av förråd

Vi har uppmärksammat att det är några som av någon anledning fått fel förråd i källaren.

För att få rätsida på det vill vi att ni skriver ert lägenhetsnummer och namn på bifogad etikett, och fäster den på ditt förråd

Länk för att ladda hem filen finns Här

Lägenhetsnumret står på hyresavin.

 

/Styrelsen

Rensning av cykelställ

Rensning av cykelställ och cyklar, vagnar och leksaker lösa på gård och i garage.

Vi kommer att tömma cykelställ och källare på oanvända/kvarglömda cyklar, barnvagnar och leksaker, som står utanför förråden.

Alla cyklar, barnvagnar och leksaker måste märkas
med namn, lägenhetsnummer samt datum väl synligt
på cykeln.

Alla cyklar, barnvagnar och leksaker som inte är
markerade den 30 april kommer att tas bort!

Omhändertagna cyklar, barnvagnar och leksaker
kommer att förvaras i 3 månader, om du saknar din
cykel, kontakta styrelsen.

Efter tre månader skänker föreningen bort de cyklar som
ingen krävt tillbaka till välgörande ändamål.

Uppklippta lås kommer inte att ersättas

Hälsningar/Styrelsen/Brf Edölandet

Hyror och avgifter för 2019

Hyresrätter – hyror

Hyresförhandlingarna för 2019 har nu slutförts mellan er hyresvärd Brf Edölandet och Hyresgästföreningen.

För er innebär träffad överenskommelse en hyreshöjning om 2,3 % på nuvarande hyra från och med 1 januari 2019.

Retroaktiv hyreshöjning för månaderna januari till mars 2019 kommer att tas ut i hyresdebitering från och med perioden april 2019.

Avierna för april, maj och juni kommer er tillhanda senast 15 mars.

Bostadsrätter – avgifter

Avgifterna följer vår ekonomiska plan, den upprättades vid ombildningen år 2013.

/Styrelsen, Brf Edölandet

Fimpar utanför balkonger

Det som göms i snö kommer upp i tö och med det fimpar utanför balkongerna!

Att rökning är en ful ovana ska styrelsen icke moralisera över men när grannar som röker på balkongen dessutom kastar fimpen över räcket så är det VÄLDIGT otrevligt!

Om ni nödvändigt måste röka på balkongen, se till att ha något slags sluten askkopp. Ett tips är att fylla en liten burk med vatten och kasta fimparna i den. Då kan de inte blåsa bort, och släcks garanterat.

Hälsningar

Styrelsen

God fortsättning och Gott Nytt År!

Styrelsen vill tacka alla medlemmar och hyresgäster för det gångna året, samt önska er alla ett Gott Nytt År!

Vi vill också passa på att påminna om att eventuella motioner ska vara inlämnade senast 31 Januari.

Till sist vill vi även uppmana er alla att tänka på att inte lämna levande ljus utan uppsikt och att ni har en fungerade brandvarnare hemma.

Hälsningar

Styrelsen