Äntligen får tvättstugan en ny fasad

Nu är arbetet med utbyte av den skadade fasadplåten äntligen igång, pga omständigheter med corona har arbetet dröjt, det är en planerad underhållsåtgärd som nu sker och en mycket efterlängtad sådan.

Det blir ett lyft och mer välkomnande fasad för alla som bor och besöker Brf Edölandet

Hälsningar

Styrelsen

Höststäddag!

Lördag den 3:e oktober är det dax igen för våran städdag.

samling vid sophuset kl: 10: 00       STÄDDAG 16 MAJ

Förslag på arbeten som skall utföras:

Plantera lökar, ta bort krukor utanför porten, städa källargångarna, m.m.

passa på att rensa källarförrådet, container kommer finnas på plats.

 

Kl. 13:00 Bjuder vi på korv med bröd och dryck samt kaffe & kaka

Välkomna 

styrelsen Brf Edölandet.        

Nya öppettider!

Meddelande!

Till alla Medlemmar/Hyresgäster

Fr.o.m. 21/9-20

kommer vi att ha ändrade öppettider i  ”ÅTERVINNINGEN”

Nya tider är Måndagar &Torsdagar

mellan klockan 18:30-19:30

OBS!

Nytt fr.o.m. 21/9 är också,

Eftersom vi blir fler och fler som sorterar, kan vi inte längre ta emot skrymmande kartonger som t.ex. när du köpt ny inredning till ditt hem.

Boo Kretsloppscentral har öppet varje dag, Öppettider står på Nacka Kommuns hemsida

Vatten & avfall.

Råttor på besök!

Vi har som dom flesta av er märkt fått besök av råttor i vårat område. I fredags var Anticimex här och placerade ut 6 st boxar som ska fånga upp råttorna. Det sköts helt av Anticimex och det är viktig att ingen rör eller flyttar på  boxarna. Dom står utställda vid hus 18, 28, 26, 16, grillplatsen vid 20 och vid soprummet. Om ni skulle se spår av råttor någon annanstans får ni gärna höra av er till oss i styrelsen så kontaktar vi Anticimex. 

Mvh Styrelsen.

 

 

Några ord från Styrelsen

Hej,

Nu tar vi sommarledigt vecka 28-31, det innebär att det kan ta lite längre tid att få svar via e-post och vi kommer inte finnas lika tillgängliga.

Vi vill gärna ge våra medlemmar en summering av vårt arbete i styrelsen under våren 2020, Styrelsen har bla. arbetat med nedan ärenden;

-Ett ordinarie möte första tisdagen i varje månad.

-Färdigställt moped och cykelförvaring för uthyrning

-Fortsatt justera värmesystemet, ca 3 lägenheter kvarstår

-Underhåll på VVS ledning och ventiler i krypgrund för att säkra funktion.

-Översyn av städtjänst, upphandling pågår

-Installerat grillar på 3 st grillplatser, köpt in extra bord och stolar.

-Planterat nya buskar i rabatter där det saknades

Några övriga punkter

Det var många som märkte att det doftade ljuvligt i några dagar inom vårt område, den beskärning vi utförde för 2 år sedan gav utdelning, våra jasminbuskar blommade ordentligt i år och spred en härlig doft.

Det uppmärksammas att vi har råttor som rör sig invid våra fasader, styrelsen har med Anticimex kommit överens om att placera ut en ny sorts fällor, de beskrivs i ett eget inlägg. Bra om ni meddelar era barn att inte röra dem.

Parkering garage och övre P-deck, styrelsen kommer att hålla hårda regler och den som inte låser grind efter sig kommer att få en varning och sker det igen,  blir platsen uppsagd.  De som hyr parkering bakom låst grind, gör detta för att skydda bilen från inbrott och skadegörelse, du som inte låser grinden är direkt orsak till att skyddet inte uppnås.

En påminnelse om att visa hänsyn till dina grannar

Grillning

Grillning ska ske på ett sätt som gör att grannar inte störs. Grillning med kol är endast tillåten på anvisad grillplats inom Brf Edölandet.

Nu finns det nya fast monterade grillar utplacerade på 3 st anvisade grillplatser, en bakom tvättstugan, en bakom länga nummer 26 och en bakom länga nummer 20, platserna är även utrustade med bord och sittplatser.

För er med gasolgrill – Förvaring av gasol ska ske enligt rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Grill får ej placeras eller förvaras invid fastigheternas väggar.

Eventuella skador som uppstår i samband med grillning ansvarar lägenhetsinnehavaren för.

Ljud, fest, reparationer

Tänk på att du bor i ett flerfamiljshus, störande ljud bör generellt undvikas mellan kl 22.00 – 06.00

Borrning i väggar får ej förekomma efter kl 20.00 och bör på helger påbörjas efter kl 10.00. Vid högtider/helgdagar bör man inte borra eller snickra, bättre respektera varandra.

Det är sommar och det är alltid trevligt med en fest, sång och grillning, säg gärna till dina grannar i förväg om ni skall ha en större fest.

En förvarnad granne har mer förståelse. Dock har de flesta av oss en större tolerans under sommaren, vi blir lite gladare och vill sitta ute längre på balkongen och njuta av sommarkvällen.

Om någon har invändningar, försök att komma överens om en lämplig tidpunkt då ljudnivån ska sänkas eller kanske räcker det med att sänka samtalstonen.

Att ha en fest i 2-3 dagar kan vara påfrestande för dina grannar, hänvisar till att hyra en lokal för större och längre firanden.

Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för alla som tillhör ditt hushåll- även för besökare till lägenheten.

Att spela musik är jättetrevligt, men grannen som bara får njuta av bastonerna uppskattar det troligtvis inte lika mycket.

Tänk på att sänka basen och montera gärna dämpande material under högtalarna för att minska mängden basljud, tänk också på att ljud sprider sig till grannar via öppna fönster och balkongdörrar

Husdjur

Rastning av hundar och katter ska ske utanför bostadsrättsföreningens område. Hundar ska hållas kopplade och Kattägare ansvarar för att övriga boende inte får olägenheter av lösgående katter.

Stämman

Stort Tack till de som kunde sluta upp på stämman, protokollet finns HÄR.

Styrelsen önskar er alla en riktigt fin sommar

Föreningsstämma 2020

Tisdagen den 23:e juni kl 18:00 kallas föreningens medlemmar till ordinarie årsstämma på Boo Folkets hus.

På grund av Covid-19 och rådande omständigheter har det blivit dröjsmål med bokslut och kallelse, men nu är allt klart.

Även om det i skrivande stund fortfarande råder restriktioner gällande exempelvis mötesantal, så har styrelsen ändå valt att kalla till stämman den 23:e juni för att uppfylla det som står i lagen om ekonomiska föreningar.

Om du som medlem inte kan komma på stämman så kan du skicka ett ombud istället, det finns ingen begränsning i hur många medlemmar som ett och samma ombud kan företräda.

Ombudet behöver ha med sig en daterad underskriven fullmaktsblankett.

Laddas ner från länken här:  Fullmakt 2020

Om du har frågor eller vill lämna kommentarer så kan du alltid ta hjälp av oss i styrelsen,  kontakta styrelsen HÄR

Förhoppningen är att mötet blir kort och effektivt med begränsad interaktion, bland annat genom följande åtgärder:

  • Det kommer inte att hållas några längre anföranden på stämman
  • Frågorna på stämman bör koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen
  • Den som känner minsta symptom uppmanas att inte delta fysiskt vid stämman utan att delta via ombud, enligt instruktioner ovan.

Observera att vi i år inte tillhandahåller någon förtäring i samband med mötet.

 Kallelsen skickades ut till samtliga medlemmar via post och var er tillhanda tisdagen den 2 juni 2020.

Kallelse föreningsstämma 2020

Årsredovisning Brf Edölandet 2019

Hälsningar Styrelsen

Analog-tv utgår i september

Com hem som levererar tv genomför en digitalisering och kommer inom kort att lägga ner all analog TV utsändning. (planerat till september 2020).

Läs mer här för att ta reda på hur det påverkar dig som boende i Brf Edölandet.

/Styrelsen

Vattenavstängning 13 Maj

PG Hiss & Fastighet kommer att utföra ett underhållsarbete i våra fastigheter.

Vattnet kommer att stängas av onsdagen 13 Maj mellan kl: 08:00-12:00 i samtliga lägenheter.

Viktigt! Tänk på att hålla alla vattenkranar stängda!

En öppen kran vid påsläpp kan innebära vattenskada.

Hälsningar Styrelsen

Garagestädning

Sopning och spolning av garaget sker
den 15 Maj mellan kl 08:00 – 16:00.

VIKTIGT!!
Garagegolvet ska sopas och spolas, samtliga bilar, motorcyklar som förvaras i garaget behöver flyttas ut före kl: 08:00 den 15 Maj.

Spolningen är viktig för att minska nedbrytning av betongen och få en renare miljö för oss alla. Flyttas bilen ut undviker du dessutom att få en dammig eller nedstänkt bil.

Garaget ska vara tömt på samtliga fordon samt alla föremål som står på golvet, kvarvarande föremål på aviserad städdag märks och förvaras på garagehyresgästens bekostnad.

Föreningen kommer INTE att ansvara för bilar/mc som blir neddammad/vattenstänk under garagestädningen.

Styrelsen påminner om att på din p-plats får endast fordon förvaras, ingen övrig förvaring av t.ex. brandfarligt vätska, däck eller annat i enlighet med brandinspektion och fastighetens SBA.

Hälsningar

Styrelsen