Information angående installation av bergvärme

Nedan följer information angående installationen av bergvärme.

Bergvärme är ett mycket effektivt och tryggt sätt att sänka sina energikostnader på. Den nya kostnaden med bergvärme kommer bli ca 545 000 kr/år, (1kr/kWh) mot dagens kostnad på 1 788 000 kr/år. Beräknad besparingen uppgår då till ca 1404 MWh, vilket gör 1 150 000 kr/år med en pay-off på mindre än 10 år, vilket är mycket bra för anläggning.                                                          

Fördelar:

  • Höjer fastighetsvärdet och förbättrar kassaflödet i föreningen
  • Möjlighet att kunna bygga ut med solfångare och solceller i framtiden
  • För 1 köpt kWh så får man ut 3-4 kWh värme i systemet

Ytterligare information kommer att sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen gällande arbetet med installationen av bergvärme.