Viktig information – dags för Radonmätning

Utsättning av radondosor

Under November kommer du att få besök från AFF  som placerar ut radondosor i din lägenhet. De mäter radonhalten i luften i din lägenhet. De ska ligga på samma plats där de placeras under minst tre månader. Därefter samlas de in och skickas till ett labb för analys. Därefter få vi mätvärdesrapporter.
Perioden  oktober till  april är den bästa mätperioden.

Avisering genom AFF kommer att skickas ut till berörda lägenheter, viktigt att er bostad är tillgänglig vid aviserad tidpunkt för utsättning.

Varför gör vi detta?

Enligt Miljöbalken ska fastighetsägare vidta åtgärder mot olägenheter för människors hälsa. Det rekommenderar att man mäter vart 10:e år, så därför är det dags igen.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen