Sommarhälsning från styrelsen

Vi i styrelsen vill önska er alla en underbar och fin sommar och vi hoppas att ni får njuta av fint väder och lediga dagar.

Styrelsen tar sommarledigt vecka 29-31, vi nås på mail info@brfedolandet.se eller genom att ni lägger ärende i föreningens brevlåda inne i tvättstugan.

Styrelsen vill tacka för fortsatt och nytt förtroende då den valdes vid digitala årsmötet, tyvärr var det inte många deltagande. Vi tar med det som lärdom och planerar att stämma 2022 blir fysiskt i lokal.

Stämman utsåg ingen valberedning, styrelsen har därför valt att utse Kicki Johansson port 26 A som sammanhållande i valberedning. Kontakta gärna Kicki om ni är intresserade för engagemang.

En vädjan om ni  har möjlighet  till att vattna portkrukor, så att våra fina blommor vi planterat håller över sommaren.

Pågår

  • 8A – Provport för betongslipning golvyta, ta bort gamla mattbitar och fräscha upp. Har vart svårt få till med entreprenörer pga av covid och att de vart fullbokade.
  • Besiktning av balkonger, betong har genomförts, inväntar protokoll för vidare   planering.
  • Fartgupp har tagits bort , fyllt igen potthål och nya bättre installerats, bilar kör alldeles för fort inne i området. Tänk på barn och djur.
  • Ändrat H-parkering till 1 st plats framför tvättstugan, de 2 platserna mot huskropp har tagits bort pga av störningar för boende.
  • Portar låsning – det har under våren vistats obehöriga i våra portar nattetid, styrelsen har tagit in offert för passagesystem. I nuläget tar vi in minst 3 av varandra oberoende för utvärdering.
  • El laddstolpar, respons för visat intresse har vart lågt, styrelsen kommer dock se över detta ytterligare i höst.
  • Planerat underhåll ligger vi lågt med i avvaktan på protokoll  utlåtande för vår betong.

Passar på att påminna om att visa hänsyn till dina grannar.
Tänk på att du bor i ett flerfamiljshus, störande ljud bör generellt undvikas mellan kl 22.00 – 06.00. Borrning i väggar får ej förekomma efter kl 20.00 och bör på helger påbörjas efter kl 10.00. Vid högtider/helgdagar bör man inte borra eller snickra, bättre respektera varandra.

Det är sommar och det är alltid trevligt med en fest, sång och grillning, säg gärna till dina grannar i förväg om ni skall ha en större fest.
En förvarnad granne har mer förståelse. Dock har de flesta av oss en större tolerans under sommaren, vi blir lite gladare och vill sitta ute längre på balkongen och njuta av sommarkvällen.
Om någon har invändningar, försök att komma överens om en lämplig tidpunkt för då ljudnivån ska sänkas eller kanske räcker det med att sänka samtalstonen.
Att ha en fest i 2-3 dagar kan vara påfrestande för dina grannar, hänvisar till att hyra en lokal för större och längre firanden.
Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för alla som tillhör ditt hushåll- även för besökare till lägenheten.

Tänk även på att vissa ljud sprider sig extra långt i våra betongväggar.
Att spela musik är jättetrevligt, men grannen som bara får njuta av bastonerna
uppskattar det troligtvis inte lika mycket. Tänk på att sänka basen och montera gärna dämpande material under högtalarna för att minska mängden basljud som sprider sig till grannarna. Tänk även på ljudnivån vid öppna fönster och uteplatsdörrar.

Grillning
Grillning ska ske på ett sätt som gör att grannar inte störs. Grillning med kol är
endast tillåten på anvisad grillplats inom Brf Edölandet.
Vid all grillning ska brandsläckningsutrustning finnas tillgänglig.
Eventuella skador som uppstår i samband med grillning ansvarar
lägenhetsinnehavaren för.
Förvaring av gasol ska ske enligt rekommendationer från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB). Grill får ej placeras eller förvaras invid
fastigheternas väggar.

Trevlig Sommar 
Styrelsen