Miljöstugan öppnad

Hej alla boende

Måndag den 4 mars är Miljöstugan öppen för ert egna ansvar för sortering  avfall och även matavfall, ni som har blipp kommer när ni så önskar i tid sortera ert avfall.

Viktigt att ni sorterar rätt, föreningen får böter om så inte sker. Det innebär att det finns pengar att tjäna i bonus för bra sortering, vilket kommer vår förening till nytta.

Ni som inte har hämtat en blipp eller korg för matavfall, kontakta styrelsen.

Nu hjälps vi åt att sortera rätt för vår miljö och ekonomi.

Information om sortering av matavfall finner ni här – https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/sophamtning/matavfall/praktisk-informa

Vänliga Hälsningar

Styrelsen