Miljöstuga – sopsortering

Hej,

Flera av er har säkert mött ett stängt soprum, tyvärr är rummet  låst för att kärlen är överfulla. Office Recycling har inte tömt kärlen på över en vecka och styrelsen får inte kontakt med dem.

Företaget har autosvar att flera är sjuka och de har bytt system, det påverkar oss i högsta grad.

Hushållssopor når ni genom luckor i vägg.

Vänligen

Styrelsen