Byte av Fastighetsskötare

På torsdag 4 november övertas vår fastighetsskötsel av AFF (Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB)   Kontaktinformation kommer inom kort sättas upp i våra tavlor i portarna.

Vår tidigare fastighetsskötare PG Hiss & Fastighet Stockholm AB  sa nu i augusti  upp avtalet. Styrelsen har därefter gjort en upphandling utifrån 3 st anbud. Uppdraget gavs till AFF, styrelsen bedömde att det kommer föreningen till nytta att AFF finns etablerade i området och har skötseln i  grannföreningar. De har god erfarenhet i att hantera både bostadsrätter och hyresrätter.

Kontakt

AFF (Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB)

Expedition och öppettider
Utövägen 29
132 30 Saltsjö-Boo

tel nr           08- 715 13 00
E-post        info@affinacka.se
Hemsida    www.affinacka.se

Verksamhetstider    mån – fre 07:00-16:00
Kundtjänst öppen 07:00-11:00

Ny jour genom Jourmontör gäller för övrig tid -kvällar och helger

Tel 08-657 77 22  Endast för akuta ärenden som vattenläckage, stigande stamstopp eller strömlöst och fara för fastighet, Övrig utryckning kan komma att debiteras boende.

Hälsningar

Styrelsen